Karen Anna Buljo

Karen Anna Buljo er 7. kandidat på Venstre sin liste i valgkrets 2.

Hun er født 19. september 1962. Bosatt i Kautokeino.

I kommunen var 1.536 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Karen Anna Buljo

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

72 129

0

22 185

2007

145 237

0

31 952