Kommunestyret i Karasjok

Her er kommunestyret i Karasjok.

Det er uklart hvem som blir ordfører.

Arbeiderpartiet

1. Kjell Harald Sæther

2. Ragnhild Vassvik Kalstad

3. Petter Asbjørn Balto

4. Jan Helge Soleng

5. Nils Anders Eira

6. Åsmund Samuelsen

7. Jan Gunnar Johansen

Senterpartiet

1. Anne Toril Balto

2. Gunn A. Skoglund Sara

3. Frode Tangen

Kristelig folkeparti

1. Kristine Grønmo

Venstre

1. Nils Nilsen Gaup

Samefolkets Parti

1. Terje Tretnes

2. John Nystad

3. Stig Arne Somby

4. Anja Guttorm Graven

Flyttsamelista

1. Máret Sara

2. John Tor Gaup

Sosialistisk Gruppe

1. Sverre Nikkinen