Føler seg overkjørt av Finnmarkseiendommen

Flertallsgruppa i Karasjok kommunestyre er skuffet over at Finnmarkseiendommen (FeFo) vil la rettssystemet bestemme hvem som eier grunnen i Karasjok.

Kjell Magne Grønnli

VIL EIE KARASJOK: Guppeleder i flertallsgruppa i Karasjok kommune, Kjell Magne Grønnli, mener at grunnen i Karasjok kommune tilhører kommunens innbyggere.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Finnmarkskommisjonen slår i sin delrapport fast at Karasjok kommune er kollektivt eid av kommunens befolkning.

Det er direktøren i FeFo uenig i. Derfor vil han at Utmarksdomstolen avklarer saken rettslig.

Jan Olli

VIL HA RETTSSAK: FeFo-direktør Jan Olli.

Foto: Arne Ivar Johnsen

– Det er betydelig usikkerhet om hvorvidt kommisjonens konklusjon er riktig, skriver FeFo-direktør Jan Olli i FeFos høringsutkast.

Det får partiene som styrer Karasjok til å se rødt.

– Det er beklagelig at FeFos direktør ikke godtar Finnmarkskommisjonens avgjørelse. Den er klar på at Karasjoks befolkning har eiendomsretten, ikke FeFo.

Det skriver gruppeleder Kjell Magne Grønnli i sitt høringssvar på vegne av flertallsgruppa i kommunestyret i Karasjok. Gruppa består av Arbeiderpartiet, Høyre, Sámi álbmotbellodat og Johttisámiid listu.

– Karasjokingene eier Karasjok

11. desember 2019 la Finnmarkskommisjonen frem første delrapport for felt 4 Karasjok.

De konkluderer med at det er karasjokingene som eier Karasjok.

Karasjokeiendommen

KARASJOKEIENDOMMEN? Dette området på 5 453 km² kan i fremtiden være eid av befolkningen i Karasjok.

Foto: domstol.no

Det innebærer blant annet at kommunens befolkning kan få selge og feste bort eiendommer og tillate ulike inngrep. De vil også kunne disponere alle utmarksressurser, som jakt og fiske.

– Karasjok kommunes befolkning skal ta tilbake forvaltningen av arealet og ressursene innenfor kommunens grenser, understreker Grønnli.

Hovedkonklusjonen er avsagt under dissens. Tre av kommisjonens medlemmer stemte for konklusjonen og to stemte mot.

Finnmarkskommisjonen utenfor Indre Finnmark tingrett

UNDERSØKER RETTIGHETER: Disse fem medlemmene i Finnmarkskommisjonen avklarer rettighetsforholdene i Finnmark. F.v.: Jon Gauslaa (leder), Hilde Agathe Heggelund, Ole Henrik Magga, John B. Henriksen og Veronica Andersen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Mindretallet mener det er staten som eier grunnen. De mener lokalbefolkningens rett endret karakter og er blitt erstattet av den bruksretten som i dag er regulert i finnmarksloven.

Det vil i så fall bety at FeFo fortsatt eier grunnen i kommunen.

– Dersom flertallets konklusjon blir stående er det vanskelig å se for seg at Kautokeino og deler av Tana ikke skulle stå i samme rettsstilling, mener Olli.

– Ikke be om dommerklubba

Høringsfristen for Finnmarkskommisjonens delrapport er satt til 2. november. Styret i FeFo behandler saken 25. november.

Formannskapet i Karasjok har fått utsatt frist til 3. november og Sametinget til 6. november.

Det er kommet rundt 50 høringsuttalelser. Og de som har kommet inn viser at det er forskjellige meninger om saken.

Forskergruppa for same- og urfolksrett ved UiT Norges arktiske universitet advarer FeFo mot å be om dommerklubba.

Professor Øyvind Ravna

FRARÅDER RETTSSAK: Professor i rettsvitenskap, Øyvind Ravna.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– FeFos direktør fremstår som prosessglad. Vi minner om at Finnmarksloven er basert på at mekling bør finne sted om parter «ikke er enig i kommisjonens konklusjoner, eller trenger bistand til å få konklusjonene nedfelt i bindende avtale», skriver forskergruppa i høringsuttalsen.

Gruppa består blant annet av professorene Øyvind Ravna og Gunnar K. Eriksen.

Styreleder Stig Harby i Basevuovdi/Helligskog – Áŋŋel/Angeli grunneierforening er enig med FeFo-direktøren.

«Vi er bekymret over Finnmarkskommisjonens hovedkonklusjon. Det vil føre til at all umatrikulert grunn i Norges nest største kommune, Karasjok, fratas fylkets innbyggere og kun eies av beboerne i Karasjok fremover», skriver Harby i sin høringsuttalelse,