Karasjok kommune uten kontroll

Fylkesmannen i Finnmark beskriver Karasjok som en kommmune i akutt krise. Krisa i Karasjok har vedvart siden 2010, til tross for flere tilsyn, pålegg og veiledninger fra Fylkesmannen. – Det er problemer på overordnet styring, ledelse og forvaltningskultur som er de største utfordringene i kommunen, sier fylkesmann Ingvild Aleksandersen. Hun har nå sendt bekymringsmelding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.