NRK Meny
Normal

Kaos om utmarkskjøring

Sametingspresident Egil Olli beskylder fylkesmannen i Finnmark for feilinformasjon. – Motorferdselen i utmark innskrenkes ikke, sier han. Nå presiserer Miljøverndepartementet at endrede regler ikke betyr noen innstramninger.

Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tirsdag kveld avdekket NRK Sámi Radio at Sametinget ikke hadde innvendinger mot at kjøring i utmark ble stengere.

LES OGSÅ: Slutt med multebær- og jaktdispensasjoner

De nye reglene trådte i kraft 1. juli i år. Seksjonsleder Ørjan W. Jenssen hos Fylkesmannen i Finnmark mener de nye reglene er strengere.

– Kommunene kan etter hva jeg forstår ikke lenger gi dispensasjon til for eksempel bærplukking med hjemmel i § 6, sier Jenssen på fylkesmannens hjemmeside.

– Må rettes opp

Dette har skapt enorm debatt, spesielt her på nrk.no/sami.

Sametingspresident Egil Olli sendte derfor ut en pressemelding for å avklare. Her beskylder han fylkesmannen for å feilinformere.

– Endringen av forskriften om motorferdsel i utmarka styrker mulighetene for å utøve utmarksnæringer, uten å innskrenke muligheten for andre kjørebehov. Sametingsrådet har selvsagt støttet en slik endring, sier sametingspresident Egil Olli.

– Jeg forventer derfor at Fylkesmannen raskt rettet opp den feilinformasjonen de har gitt på sine nettsider, skriver han i pressemeldingen.

Miljøverndepartementets politiske ledelse var i dag lenge utilgjengelig for kommentar. I ettermiddag kom imidlertid en presisering fra statssekretær Heidi Sørensen (SV).

– Miljøverndepartementet gjorde før sommeren noen endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag. Det ble blant annet lagt inn en ny bestemmelse(§ 5a) som utvider adgangen til næringskjøring. Det er ikke gjort innstramminger i dispensasjonsbestemmelsen(§ 6). Søknader om dispensasjon til blant annet næringskjøring skal derfor vurderes av kommunen etter de samme regler som før, skriver statssekretæren i en pressemelding.

Endret teksten på nettsiden

Etter at NRK Sámi Radio satte fokus på de nye reglene, har fylkesmannen i Finnmark endret på teksten på sin hjemmeside.

I den opprinnelige teksten på nettsiden ble seksjonsleder Ørjan W. Jenssen sitert slik:

«For kjøring i mer rekreasjonsmessig jakt-, fiske- og bærplukkingssammenheng mener jeg reglene er blitt strengere. Dette fordi det nå stilles krav til registrering i enhetsregisteret, og til inntekt over merverdiavgiftsgrensa på 50 000 kroner etter en to års prøveperiode.»

Og videre:

«Kommunene kan etter hva jeg forstår ikke lenger gi dispensasjon til for eksempel bærplukking med hjemmel i § 6. Dette rammer en stor del av barmarksdispensasjonene i fylket»

I formiddag er dette endret til:

«For gruppeturer for eldre, syke og funksjonshemmede er det blitt lettere å få tillatelse til motorferdsel på vinterføre", sier seksjonssjef Ørjan W. Jenssen hos Fylkesmannen i Finnmark. "Det samme gjelder for de som reelt driver med næringsvirksomhet, som utmarksnæring, reiseliv og primærnæringsutøvere med biinntekter fra utmarka. Her stilles det nå krav til registrering i enhetsregisteret, og til inntekt over merverdiavgiftsgrensa på 50 000 kroner etter en 2 års prøveperiode. Når det gjelder kjøring i mer rekreasjonsmessig jakt-, fiske- og bærplukkingssammenheng, må dette fortsatt behandles etter unntaksbestemmelsen (§6). Det er en kjent sak at Fylkesmannen mener enkelte kommuner har en praksis som går utenfor rammene av regelverket. Endringen vil etter mitt syn gjøre det lettere å se hvilken type dispensasjoner som ligger utenfor regelverket, men det fins fortsatt ingen virkemidler for Fylkesmannen dersom kommunen ikke ønsker å innrette seg etter våre korreksjonssignaler og klagebehandling.»

Og enda senere på dagen het det følgende:

«Når det gjelder kjøring i mer rekreasjonsmessig jakt-, fiske- og bærplukkingssammenheng, må dette fortsatt behandles etter unntaksbestemmelsen (§6).»