Kantelet fantes i de fleste hjem

Instrumentet kantelet kom med kvenene til Nord Norge på 1700-tallet.

Musikkinstrumentet Kantelet
Foto: Anne Olli

Musikk-instrumentet kantelet

Terje Aronsen

Terje Aronsen

Foto: Anne Olli

Terje Aronsen lever og ånder for det kvenske språket, som er mårsmålet hans. Også musikkintrumentet kantalet er noe som har forbindelse med kvenene, som kom til kyst og fjordstrøkene i nord på 1700 -tallet. Dengang var det ingen riksgrense i det området i nord. Aronsen sier at kvenene kom til disse områdene før grensa ble trukket mellom mellom Norge og Finland, derfor er ikke kvener innvandrere, for de kom før grensa ble satt på 1751.
Instrumentet kom med kvenene

Musikk-intrumenetet kantelet fantes så og si alle hjem i Børselv,før andre verdenskrig. Aronsen forteller at faren hans var god til å spille på dette istrumentet, men faren døde før Terje ble å spørre han hva han visste om instrumentet. Under brenningen av Finnmark i 1944, gikk også de fleste av instrumentene tapt. Først på 1990-tallet begynte folk å spille på dette instrumentet igjen.

Reporter Anne Olli