Kantelet fantes i de fleste hjem

Instrumentet kantelet kom med kvenene til Nord Norge på 1700-tallet.

Musikkinstrumentet Kantelet
Foto: Anne Olli

Musikk-instrumentet kantelet

Terje Aronsen

Terje Aronsen

Foto: Anne Olli

Terje Aronsen lever og ånder for det kvenske språket, som er mårsmålet hans. Også musikkintrumentet kantalet er noe som har forbindelse med kvenene, som kom til kyst og fjordstrøkene i nord på 1700 -tallet. Dengang var det ingen riksgrense i det området i nord. Aronsen sier at kvenene kom til disse områdene før grensa ble trukket mellom mellom Norge og Finland, derfor er ikke kvener innvandrere, for de kom før grensa ble satt på 1751.
Instrumentet kom med kvenene

Musikk-intrumenetet kantelet fantes så og si alle hjem i Børselv,før andre verdenskrig. Aronsen forteller at faren hans var god til å spille på dette istrumentet, men faren døde før Terje ble å spørre han hva han visste om instrumentet. Under brenningen av Finnmark i 1944, gikk også de fleste av instrumentene tapt. Først på 1990-tallet begynte folk å spille på dette instrumentet igjen.

Reporter Anne Olli

Korte nyheter

 • Fállagohtet goalmmát boahkuheami

  Kárášjoga gielda fállagoahtá goalmmát koronaboahkuheami šierves olbmuide. Dát sáhttet leat olbmot geain riegádusas lea heajos immunitehta, leat borasdávdadivššus dahje eará sivaid dihtii lea vuollegis immunitehta. Gielda dieđiha maiddái ahte unnán 12-15 jahkásaččat leat boahkuhan iežaset.

 • Beardu ii gáibit sáhku Sárevuomis

  Beardu gielda bisseha buot áššiid Sárevuomi čearu vuostá ja dáhttu soabadit čearu badjeolbmuiguin, dieđiha Nye Troms. Gielda áigu máksit buot goluid mat čearus ležžet leamaš Álttesjávrri guođohanbarttaid riiddus. Dán mearredii Bearddu gielddastivra gaskavahku ja loktejuvvui dohko maŋŋá Alimusrievtti duomu mii celkkii ahte Ruoŧa beale badjeolbmuin lea guođohanvuoigatvuohta Norgga bealde.

  Altevatn beitekonflikt
  Foto: Lisa Rypeng / NRK
 • Ođđa njuovahat rahppon

  Kárášjogas rahppui gaskavahku ođđa njuovahat man namma lea "Min Njuovahat". Njuovahaga stivrralahttu Lasse Johnsen Kvernmo dadjá ahte njuovahat dálvvis bastá njuovvat 40 000 bohcco. Njuovahagas lea šiehtadus Rema 1000 fitnodagain vuovdit bohccobierggu sin gávppiid bokte.

  Nytt slakteri åpnes i Karasjok. Trond Morten Helgesen, fra innkjjøp og kategoriavdelingen i Rema 1000 og styremedlem Lasse Johnsen Kvernmo i Min Njuovahat
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK