Hopp til innhold

Kanskje de torturerte samene

Om det ble benyttet tortur eller andre tvangsmidler mot samene for å få dem til å vise dette blyfunnet sier historien ikke noe om.

Lars Børge Myklevold har fått Svein Berg til å vise blygruva - dog uten tvangsmiddel.
Foto: Sander Andersen / NRK

-Det var jo samene som hadde børse. Så man forstår at de holdt blyfunnet hemmelig. Men om det ble brukt tvangsmiddel som tortur for på få dem til å avsløre funnet vet man jo ikke, sier leder i Museum Nord Tysfjord, Lars Børge Myklevold.

Myklevold har sett nærmere på historien som utspant seg på 1700-tallet i Tysfjord der samene holdt hemmelig et blyfunn i fjellene der. Og han har også dokumentert det man antar kan være denne blyåra.

Lokking eller tvang

Vi må tilbake til1700-tallet. Grensen mellom Norge og Sverige skulle fastsettes, og major Peter Schnitler beretter i sin Grenseeksaminasjonsprotokoll fra årene 1742-1745 om blant andre sitt besøk i Tysfjord.

Der kan man lese om majoren som på sin reise fikk se en malmklump. Denne malmklumpen hadde lensmannen fått av det som Schnitler betegner som "en Svensk Øst-lap" som ikke vil fortelle noen om funnstedet.
Det er da Schnitler foreslår å skrive til fogden i Salten for å prøve å lokke samen til å vise funnstedet, eller bruke tvangsmiddel.

Forståelig

-Grunnen til at samene hegnet om dette funnstedet forstår man jo. For samene hentet jo bly herfra og støpte kuler. Det trengte de til børsene sine. Det var sjelden at bufolk hadde børse. Det var jo samene som brukte børse, og det er klart at dersom man røpet dette, tok myndighetene over, og da hadde man ikke gratis bly lengere, sier museumleder Lars Børge Myklevold.


Sammen med lærer og kjentmann Svein Berg fra Kjøpsvik har museumslederen funnet fram til ei lita blygruve i Funta i Tysfjord, rundt 400 meter over havet. Og denne blyåra kan være den som Schnitler sikter til.

Bly fra Funta i Tysfjord
Foto: Sander Andersen / NRK

I 1901 ble stedet "gjenfunnet" og en prøvedrift ble igangsatt, men åra ble ikke funnet drivverdig.

Funnstedet og historien skal nå inkluderes i ei bok som Museum Nord skal utgi. Ei bok om bergverksdrift i Ofoten som i første omgang utgis bare på norsk og engelsk.


Fra Major Peter Schnitler sin Grenseeksaminasjonsprotokoll 1742-1745:

"1743. Julij 29. Reist fra Kiøbsnæss ud igjennem Fiorden i Nord Norge Vest til Barøe 2 1/2 Miil Hvor Lensmanden Ole Iversen i Lødingens Gield boede paa samme Øe, til majoren leverte en Ertzt-Prøve, mørkeblaa, og tung, udseendes til at holde Bly-Malm; Samme Ertzt-Stykke havde han faaet af en Svensk Øst-Lap, som om sommeren sidder paa de Norske Fielde af Tysfiorden, Knud Nielsen, med hvilken han (Lendsmanden) har vel været i Færd, at faae vide Stædet, men Lappen har ei villet aabenbare det; Uforgribelig meenes: Man kunde prøve Malm-Stykket, og, om deri skulle findes noget af Sølv, som kunde være værd, at giøre sig Umage for, kunde der skrives til Fogden i Salten, at han med bemeldte Lensmand bevægede Lappen enten med gode Løfter, eller med Tvangs Middel, til at udviise Stædet".

Korte nyheter

 • Anna Granefjell dan jaepien åarjelsaemien kultuvrebaalhkam åådtje

  Baalka Raasten Rastah'sne juekieji.

  Jurye jiehtieh "Dïhte vihkeles goh gïele-, kultuvre- jïh vuekieguedtijem orreme, dovne sov dajveektievoetesne jïh åarjelsaemien sïebredahken åvteste."

  Granefjell lïj NRK'n voestes åarjelsaemien journaliste, skïemtjesåjhtere, lohkehtæjja, jarkoestæjja, vytnesjæjja jïh organisasjovnebarkije.

  Bilde av Anna Granefjell, vinneren av sørsamisk kulturpris 2023.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir