NRK Meny
Normal

Kan vende tilbake til landet sitt

Etter å ha mistet landet sitt for 15 år siden håper Yakye Axa folket i Paraguay å snart kunne vende tilbake til sitt tradisjonelle levesett. Nå har nemlig en domsbeslutning fra 2005 tredt i kraft.

Yakye Axa urfolk, Paraguay

En kvinne fra Yakye Axa vasker klær sammen med sine barn.

Foto: FELIPE GONZALEZ / Afp

Chaco regionen er en robust, hard og ugjestmild del av Paraguay. Dette tørre og øde landskapet med noen palmetrær her og der er på størrelse med Storbritannia, men har en av jordas laveste befolkningstettheter.

Tradisjonelt er Chaco hjem til Paraguays urfolk, Yakye Axa, si århundrer har levd av det jorda har å by på. Det vil si jakt, fiske og dyrking av jorda..

Siden begynnelsen av det tjuende århundre, og med masse kolonisering av territoriet av europeiske bønder, har mange av disse gruppene blitt fortrengt.

Cirka 370 kilometer fra Paraguays hovedstad Asuncion bor rundt 90 familier ved siden av en travel hovedvei. Veien skiller dem fra et landområde på 15.000 hektar, et landområde som en gang var deres, men som nå brukes til kvegdrift. I sine provisoriske tømmerhytter har Yakye Axa folket levd i eksil i over 15 år.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Yakye Axa, urfolk i Paraguay

En hovedvei skiller Yakye Axa folket fra sitt tradisjonelle område.

Foto: EDGAR BENITEZ / Afp

En ny begynnelse

I et falleferdig treskur bor Innocencia Gomez sammen med noen naboer. De bor i en halv kilometer lang stripe av provisoriske hus.

Godt synlig fra der de bor ligger en storfe-ranch. Farmerne begynte å overta akye Axa folkets land allered i begynnelsen av det tjuende århundret. I 1984, etter å ha tilbragt år som arbeidere for rancherne og hardt utnyttet, ble de flyttet til et nytt område som den anglikanske kirken hadde funnet for dem.

Yakye Axa, urfolk Paraguay

Yakye Axa barn lærer hvordan de skal flå en armadillo.

Foto: EDGAR BENITEZ / Afp

Ordningen fungerte imidlertid dårlig, men da Yakye Axa folket prøvde å flytte tilbake til sitt opprinnelige område, ble de bedt om å flytte.

I februar i år inngikk regjeringen i Paraguay en avtale med en privat grunneier. Denne gir Yakye Axa folket klarsignal for å returnere til sine tradisjonelle områder.

Det har tatt tid å få i stand denne avtalen. For syv år siden besluttet nemlig en inter-amerikansk domstol å beordre myndighetene å gi urfolkene tilbake sitt tradisjonelle land. I tillegg pålegger dommen regjeringen å bevilge gruppen 950.000 dollar (rundt 5,4 millioner kroner) til et utviklingsfond som skal brukes til bolig, vann og sanitæranlegg.

Avtalen gir urfolkene rett til å gjenpppbygge og gjenopprette sin tradisjonelle levemåte, der arbeid med sin egen landejord, fiske og jakt skal gi dem både inntekter og mat.

Del av et større problem

Situasjonen blant Yayke Axa folket er verken ekstrem eller unik i Paraguay. I følge den siste tellingen holdt i 2002 er det 87.000 urfolk blant Paraguays befolkning på seks millioner.

Av 182 urfolkssamfunn, har 85 samfunn ikke noe land og lever i ekstrem fattigdom.

– Det er viktig å forklare hva det å miste land betyr for disse menneskene, sier Rosa Lia Vega, direktøren i Amnesty International Paraguay.

– Når de mister sitt land blir de tvunget til å flytte til de store byene, og der opplever de brudd mot sine menneskerettigheter fordi de ikke har kapasitet til å forsvare seg selv i en verden de ikke kjenner. Vi snakker om at disse menneskene har rett til å velge hvordan de vil leve og når noen stjeler landet deres har de ikke lenger denne retten. Dette bryter med FNs deklarasjon om urfolks rettigheter, forklarer Rosa Lia Vega.

Yakye Axa, urfolk Paraguay

Det er i slike provisoriske tømmerskur Yakye Axa folket bor og lever.

Foto: Sofia Martinez / Afp