Kan miste godkjennelse

Et privateid omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere, KOA ungdomstiltak i Salangen, kan miste godkjennelsen. Årsaken er flere påviste lovbrudd, manglende kompetanse hos ledelsen og for svak bemanning, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat nord. Direktør Jan André Hansen i KOA ungdomstiltak tar kravene til forbedring på alvor, og mener de skal klare å innfri dem innen fristen 9. desember