De kan ikke ignorere Arctic Gold

Kommunestyret kan ikke forholde seg passive til plansøknaden fra Arctic Gold.

Kommunestyret i Kautokeino

Kommunestyret i Kautokeino kan ikke forholde seg passivt til en plansøknad fra Arctic Gold. De må enten si ja eller nei til forslaget.

Foto: CR/Johan Mathis Gaup

Selv om Kautokeino kommune ikke trenger å lage et planprogram for gruvedrift i Biedjovággi, kan ikke kommunen forholde seg passivt til ny plansøknad fra Arctic Gold.

Det mener professor ved Juridisk fakultet ved universitetet i Tromsø, Johan Greger Aulstad.

Denne uken ble Justis-og beredskapsdepartements vurdering av bruken av plan- og bygningsloven i Biedjovággi-saken kjent.

Departementet konkluderte med at kommunestyret i Kautokeino ikke har noen plikt til å fastsette et planprogram for Arctic Gold ABs ønske om gruvedrift i Biedjovággi. Videre konkluderte departementet med at Artic Gold har rett til å fremlegge et nytt planprogram for kommunestyret.

– Enten ja eller nei

Aulstad stiller seg bak vurderingen Justis- og beredskapsdepartementet har gjort, men han understreker at kommunen ikke kan forholde seg passivt til en plan.

– Når en privat aktør har utarbeidet og lagt fram et forslag til planprogram, utløses enkelte plikter for kommunen. For det første plikter kommunen å ta stilling til om den skal fastsette det foreslåtte planprogrammet etter prosedyren i plan- og bygningsloven § 12-9, eller om den skal la være å gjøre dette, sier Aulstad.

Kommunen har med andre ord ikke lov til å forholde seg passivt til forslaget.

– Må være forsvarlig opplyst

Professor Aulstad påpeker også at kommunen må ta hensyn til forvaltningsloven.

Rein i Bieddjovaggi

Reinsdyr i Bieddjovággi hvor Arctic Gold har søkt om å starte gruvevirksomhet.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Kommunen plikter å sørge for at saken er forsvarlig opplyst i samsvar med forvaltningsloven § 17 første ledd, før den tar stilling til om den skal fastsette planprogrammet etter § 12-9.

Om Arctic Gold fremlegger en ny plan, kan kommunestyret i Kautokeino enten avvise den eller vedta å legge den ut til offentlig høring.

– Rett til å avvise

– Gruveselskapet kan fortsette å arbeide med saken. De har, i henhold til plan-og bygningsloven, rett til å utarbeide et ferdig forslag til reguleringsplan som kommunestyret må ta stilling til.

Det sier Miljøverndepartementets saksbehandler i Biedjovággi-saken Stig Roar Husby.

Kommunestyret kan bestemme om de avviser forslaget, eller vedta å legge saken ut til offentlig høring, utdyper han.