NRK Meny
Normal

- Jeg trodde det var bedre

Både Finnmarkseiendommen (FeFo) og fylkesordføreren føler maktesløshet over økningen av reintallet i Finnmark.

Berit Ranveig Nilssen og Erling Fløtten

MANGLER SANKSJONSMULIGHETER: Styret i Finnmarkseiendommen savner sanksjonsmuligheter i forhold til reintallet. På bildet: Tidligere leder og nyvalgt leder i FeFo, Berit Ranveig Nilssen og Erling Fløtten.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Verken FeFo som grunneier eller fylkestinget har noen sanksjonsmuligheter overfor reindrifta, sier nyvalgt styreleder i FeFo, Erling Fløtten.

Men FeFo-styret vil likevel diskutere reintallsøkningen på neste styremøte.

– Ut av kontroll

Reinsdyr på Nordkynhalvøya
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

I fjor var det 185.000 rein i Finnmark, noe som er nesten 50.000 mer enn tillatt .

– Tallene er ny for meg, og jeg ble nesten sjokkert da jeg hørte dem. Jeg trodde at situasjonen var bedre, sier Fløtten.

Også fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad (Ap), reagerer, og vil ta opp reintallsøkningen med sentrale myndigheter og i et felles møte mellom FeFo-styret, fylkestinget og Sametinget.

– Finnmark fylkeskommune har ved mange anledninger påpekt de negative konsekvensene av at reintallet øker, og at det er langt over forsvarlig nivå. Situasjonen er fullstendig ut av kontroll.

– Fører til økt konfliktnivå

Fylkesordføreren mener at økning av reintallet, fører til flere påkjørsler av rein og større konflikter i forhold til andre næringer og ferdsel i naturen.

Fylkesordfører Runar Sjåstad

INGEN STYRING: Også fylkesordfører Runar Sjåstad savner styring over reintallet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi er forferdet når man mangler en lov med sanksjonsmuligheter og som kan regulere reintallet i forhold til beitegrunnlaget. Det kan ikke tjene næringen når man får konlikter internt i reinbeitedistriktene. Distrikt står mot distrikt, utøver mot utover. Samtidig går slaktevekta ned. Dette kan ikke lenger fortsette, mener fylkesordføreren.

– Frustrerende uten styring

Han sier det er direkte frustrende når ingen lenger synes å ha styring på reintallet.

– Dette er en situasjon som kommer stadig mer ut av kontroll. Selv de som er satt for å kontrollere reintallet, sier at de ikke har noen sanksjonsmuligheter i henhold til loven. Da betyr det egentlig at det er fritt frem opp til reindriftsutøverne å gjøre hva de vil.

Samtidig understreker Sjåstad at det er mange som utøver reindrifta på en fornuftig måte.

– Men vi ser dessverre at flere og flere har altfor store flokker.

Han beklager at fylkeskommunen ikke har styringsmuligheter.

– Det vi kan gjøre til enhver tid, er kun å påpeke situasjonen overfor sentrale myndigheter, og be om å få iverksatt nødvendige tiltak. Det eneste som kan hjelpe, er å få ned reintallet.