NRK Meny
Normal

– Ikke nok til ett måltid engang

Samisk fangst og utmarksforening mener jaktkvoten som Miljøverndepartementet forslår ikke vil holde til ett eneste måltid til hver jeger.

Stokkand

SBMS har kommet med sitt syn i et høringsbrev til forslaget om forskrift om vårjakt på and i Kautokeino. I forskriften foreslås det fellingstillatelse på 150 ender, mens SBMS ønsker å skyte 500 ender. (Illustrasjonsbildet er av en stokkand.)

Foto: Skjalg Helmer Vian

– Vi har ca. 150 jegere i Kautokeino, og forslaget om løyve til å felle 150 fugler vil ikke være nok til ett eneste måltid, mener Johan Anders Somby i Samisk fangst og utmarksforening (SBMS).

15. mai var høringsfristen for forslaget til forskriften om vårjakt på ender i Kautokeino kommune. Jakta er regnet for å ha lang tradisjon i Kautokeino.

  • Hva mener du? Diskutér og stem lenger ned i saken.

Ønsker å skyte 500 ender

Forskriften forslår at det tillates å felle 150 ender per år. Forskriften skal vare til og med år 2022. Kun fastboende som har bodd i Kautokeino i fem år eller mer kan søke om å jakte.

– Vi har i høringsbrevet til Miljøverndepartmentet foreslått å kunne felle 500 ender, forteller Somby.

Ber om flere jaktfelt

Områdene som Miljøverndepartementet foreslår jakt i er Čalbmejávri, Luovusjávri, Luovusluoppal, Áidejávri og Øáhppojávri.

– I forslaget har vi forslått å øke jaktområdet, ikke bare i Kautokeino vassdraget, men også i blant annet Stuorrajávri og Suttomašluoppal, forteller SBMS.

Ávjovári Naturvernforbund har valgt å ikke komme med noen høring, da de mener det er bedre å ikke si noe enn å være imot.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Forskriftsforslaget innebærer endringer på følgende punkter:

  1. Forskriftens varighet. Det foreslås at forskriften gis en varighet på 10 år. Dette vil gi mer forutsigbarhet og ro rundt ordningen enn om den vurderes for ett eller to år om gangen.
  2. Det gis ikke lenger adgang til å drive vårjakt på arten havelle. Havelle har på grunn av kraftig global bestandsreduksjon havnet på den globale rødlisten (IUCN 2012). En nylig studie viser at vinterbestanden i Østersjøen i perioden 1992-1993 til 2007-2009 ble redusert med om lag 65 % (Skov m.fl. 2011).
  3. For de tre gjenværende artene siland, stokkand og toppand reduseres fellingskvoten fra 300 til 150 ender pr. år. Grensen for årlig uttak av arten toppand opprettholdes på inntil 100 hannfugl pr. år.
  4. Når det gjelder Finnmarkseiendommen og Kautokeino kommune sin plikt til å rapportere, tas det inn et tilleggspunkt om at rapporten første år og deretter hvert femte år skal inneholde en redegjørelse for hvordan vårjakten bidrar til å opprettholde samisk kultur.
  5. Videre tas det inn en bestemmelse om at dersom bestandsforholdene endrer seg vesentlig, kan Direktoratet for naturforvaltning endre kvoten i forskriften, samt bestemmelsen om hvilke(n) art(er) det kan jaktes på.

Punktene i sin helhet er å finne på departmentets hjemmesider.