Kan få etterspill

Kommunenes dispensasjon til crosskjører Morten Blien, kan få etterspill. Men hvordan, det ønsker fylkesmannens miljøvernsjef Bente Christiansen ennå ikke å si noe om.

Morten Blien

EM-crossvinner Morten Blien suser nedover Tanaelva i forsøk på å sette verdensrekord.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Klokken ett i dag startet Morten Blien sitt løp fra Ássebákti i Karasjok nedover Tanavassdraget til Lakšjohka i Tana. Målet er å slette dagens verdensrekord på 18 mil i langkjøring med snøskuter på åpent vann.

Ifølge fylkesmannen er dette et ulovlig arrangement . Og nå må kommunene, eventuelt Morten Blien, være forberedt på konsekvenser.

Frank Ingilæ og Bente Christiansen står ved en elvebåt ved bredden av elva Iešjohka

UENIGE: Tanaordfører Frank Martin Ingilæ og fylkesmiljøvernsjef Bente Christiansen er uenige om det er småbåtloven eller motorferdselloven som skal gjelde ved bruk av snøskuter på vann.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Vi har sagt det før, og jeg sier det igjen, at kommunene og Blien kjenner godt til hva fylkesmannen har bestemt og hva fylkesmannen har sagt, nemlig at arrangementet ikke er i henhold til gjeldende regelverk, svarer miljøvernsjef Bente Christiansen.

Kan det bli politianmeldelse?

– Det er ikke lett for meg å si på nåværende tidspunkt. Det får man jo vurdere etter hvert, svarer Christiansen.

Uenighet om lovanvendelse

Etter loven er det ikke tillatt å kjøre med snøskuter på Tanaelva uten dispensasjon. Morten Blien har fått dispensasjon fra begge kommunene, Karasjok og Tana.

– Jeg forholder meg til disse , sa Morten Blien før løpet.

Dispensasjonsvedtakene er hjemlet i paragraf 6 i motorferdselloven og paragraf 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift). Dette mener fylkesmannen er feil anvendelse av loven.

– Verken motorferdselloven eller nasjonal forskrift åpner for at det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter på åpent vann. Vedtak fattet uten hjemmel i lov anses som ugyldig etter forskriftene, heter det i brevet som ble sendt kommunene bare to dager før arrangementet.

Ny lov fra 2013

Ordfører i Tana Frank Martin Ingilæ mener dette er forskjellsbehandling , og viser til flere at Kautokeino og flere andre kommuner i Finnmark, har brukt den samme hjemmelen til sine vanncross-arrangementer.

– Dette er ikke lenger sammenlignbart, svarer Bente Christiansen.

Nå er det ikke lenger motorferdselloven eller forskriftene for bruk av motorkjøretøyer i utmark som gjelder for slike arrangementer. Ifølge miljøvernsjefen blir snøskuter på vann definert som vannskuter etter småbåtloven.

– Snøskuter på vann blir derfor omfattet av en forskrift som kom i 2013, nemlig « Forskrift om bruk av vannscooter og lignende ». Da er det slik at kommunene etter plan og bygningsloven kan regulere et område til konkurranse eller til bruk for vannskuter eller snøskuter på vann. Men det stilles også særlig krav til slike områder. En elv vil ikke være egnet til formålet, forklarer Christiansen.

– Uklart regelverk

Ordfører Frank Martin Ingilæ har vanskeligheter med å ta dette på alvor.

I de nye forskriftene snakker man om en ting som flyter på vann. Og det gjør ikke en snøskuter, svarer Ingilæ.

Ifølge ham er det nå så stor forvirring rundt dette, at Miljøverndepartementet må gjøre en opprydding. Han liker dårlig når fylkesmannen antyder at ignorering av fylkesmannens vedtak, kan få følger for kommunene og Morten Blien.

– Jeg synes ikke at man skal komme med trusler. I dette tilfelle er det fylkesmannen som tar feil, svarer ordfører Frank Martin Blien.