Kan få bedre helsetjenester

Folk i Nord-Norge kan få bedre tjenestetilbud på mange områder dersom det blir én region. Det mener styreleder i Helse Nord, Marianne Telle. Hun ser flere fordeler med å slå sammen fylkene, noe som også vil styrke landsdelen i forhold til sentralmakta i Oslo. Og på nyåret skal de fremste fylkespolitikerne i Troms og Nordland møtes for å se på mulighetene for én felles region.