Hopp til innhold

– Sametinget kan nedlegges hvis vi får faste stortingsplasser

Høyres sametingsleder støtter idéen om «samebenk» på Stortinget.

Anne-Marit Eira på Høyres landsmøte 2013

Anne-Marit Eira på Høyres landsmøte i helgen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Anne-Marit Eira legger ikke skjul på at hun synes idéen til Unge Høyre om faste plasser på Stortinget er god.

– Dette kan styrke samiske rettigheter i hele landet, sier Eira til NRK.

«Overflødig og byråkratisk»

I helgen deltok hun på Høyres landsmøte på Gardermoen. Det var her partiets ungdomsorganisasjon lanserte boken «50 idéer for Norge».

En av idéene er altså å erstatte Sametinget med en egen benk på Stortinget . I dag har samtlige fylker i Norge «benker» der.

– Sametinget - slik det er organisert i dag - er dessverre blitt ressurskrevende, overflødig og byråkratisk, skriver Unge Høyre i boken.

Anne-Marit Eira er i dag Høyres eneste representant på Sametinget, og hun er førstekandidat for partiet i den største valgkretsen .

– Sametinget kan gjerne legges ned hvis den blir erstattet med faste plasser for samene på Stortinget, sier hun til NRK.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Eira er sametingsrepresentant for Høyre.

Anne-Marit Eira om samebenk

– Ingen ny tanke

Nestleder i Høyres samepolitiske arbeidsutvalg, Filip Mikkelsen deltok også på landsmøtet i helgen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Filip Mikkelsen er nestleder i Høyres samepolitiske arbeidsutvalg.

Filip Mikkelsen om samebenk

Han sier idéen om stortingsplasser for samene er noe som også er drøftet tidligere.

– Hvis man ser internasjonalt; så har blant annet urbefolkningen i Thailand egen kvotering til nasjonalforsamlingen. Der hadde dem ikke et eget folkevalgt urfolksorgan, sier han.

Mikkelsen ser ikke noe motsetningsforhold med et Sameting og faste plasser på Stortinget.

– Det ville vært flott om den samiske stemmen også hadde vært mye sterkere på Stortinget enn den er i dag. Spørsmålet er bare hvordan man kan organisere dette, sier han til NRK.

2. nestleder i Høyre, Bent Høie synes ikke idéen er god.

– Det er helt avgjørende at vi har et Sameting i Norge som er det representative utvalget for urbefolkningen i Norge.

Korte nyheter

 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  I dag markerer Fosen-aksjonistene 600 dager med menneskerettighetsbrudd.

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte flere opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø. I dag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast av vindkraftanleggene Forsen i Trøndelag strider med urfolksrettigheter.

  Nestleder i Tromsø Sameforening, Helene Juna Olsen, var også der. Hun sier det er viktig å stille opp på demonstrasjon, også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Nestleder i Tromsø Sameforening, Helene Juna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Otne lea 600 beaivvi áigi go Alimusriekti celkkii ahte bieggafápmorusttegat Fosenis Trøndelágas rihkkot álgoálbmotvuoigatvuođaid.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK