Kan bli urfolksansiktet til Arktis i FN

Hun er allerede kommet gjennom det første nåløyet, og kan bli en av FNs fremste eksperter på urfolk.

Ansiktsbilde av Laila Susanne Vars

FN-EKSPERTKANDIDAT: Laila Susanne Vars har søkt på ekspertvervet i EMRIP, som er FNs ekspertmekanisme for urfolksrettigheter.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Det er jo en enorm oppgave først og fremst, så man søker jo med en viss porsjon av ydmykhet, fordi at det er snakk om å være de arktiske urfolkene ekspertmedlem i EMRIP, sier Laila Susanne Vars.

Vars, som er direktør for kompetansesentret for urfolksrettigheter, Gáldu, har søkt på et internasjonalt verv. Nemlig som urfolksekspert i FN-systemet.

Vervet er en del av EMRIP, FNs ekspertmekanisme for urfolksrettigheter. EMRIP er et rådgivende organ for Menneskerettighetsrådet og har base i Genève.

Ekspertene skal blant annet vurdere hvordan nasjonalstatene gjennomfører urfolksrettigheter. Vervet varer i tre år, og er på frivilligbasis, i den forstand at det ikke er noen lønn, utover ekspertrådets møtegodtgjørelse, som er én gang i året.

Utpekes av menneskerettighetsråd

Medlemmene blir utpekt av FNs menneskerettighetsråd. De har allerede intervjuet den samiske kandidaten.

– Jeg har vært igjennom et ganske tøft intervju med ambassadørene som sitter i den gruppen som skal innstille til presidenten for menneskerettighetsrådet i FN, hvem de ønsker som representant for det arktiske området, forteller hun.

Der ble hun utfordret på hva hun kan bidra med.

– Så det intervjuet var ganske beintøft. Det var mye spørsmål om hvordan menneskerettigheter skal gjennomføres, men også om hva slags visjoner jeg har for FN, hva kan jeg gjøre for at FN skal bli bedre på menneskerettigheter.

Står mellom to

Vars konkurrerer mot den kjente juristen og professoren Dalee Samboo Dorough. Inuittkvinne fra Alaska som har lang fartstid i urfolksarbeid og har innehatt lederrolle i FN systemet.

For å bli valgt som ekspert, så trenger man gode støttespillere.

Den norske regjeringen, Sametingene i Sverige og i Finland, i tillegg til Norges arktiske universitet har erklært sin støtte i brev til FN.

Sametinget i Norge hadde delte oppfatninger, det tidligere sametingsrådet valgte å ikke støtte henne, men den nye presidenten Vibeke Larsen har sendt støttebrev til Utenriks Departementet.

– Hun får støtte fra både regjeringen, Sametingene og Norges arktiske universitet, og det betyr at hun er en god kandidat, sier sametingspresident Vibeke Larsen, som presiserer at det er på tide med en samisk kandidat i FN.