Hopp til innhold

Kan bli truffet av 11. mill tonn stein - får ikke støtte til å flytte driftsbygning

Bøndene får NVE-støtte til å flytte boligen, men ikke driftshuset fra gården som ligger midt i det rasfarlige området. – Det vil bli en håpløs situasjon. Vi frykter å måtte drive mot nedleggelse.

Bilde

FORTVILER: Geitebonde Lise Marie Solbakken i Manndalen i Kåfjord i Nord-Troms er oppgitt over at NVE bare gir støtte til flytting av bolighuset etter at hun og ektemannen har satset stort på gården. Områdene under Storhaugengen er vurdert som svært utsatt for både snøskred og steinsprang. I tillegg er det målt bevegelser i en stor fjellblokk, med fare for et større fjellskred.

Foto: NRK

– Vi kan ikke la driftsbygningen bli stående igjen i et skredfarlig område og drive videre, sier geitebonde Lisa Marie Solbakken, som er en av dem du møter i ukens episode av dokumentarserien «Melkeveien».

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har avslått å støtte flytting av driftsbygningen til geitebøndene.

– Det være svært vanskelig å reise inn og ut av området. Å være en bonde er en livsstil, og dyrene må ha tilsyn kontinuerlig, sier Lisa Marie

Bilde

MÅ FLYTTE: Sten Terje (32), Marta Elea (6), Sivert Johannes (4) og Lisa (28) må forlate gården. Etter at ekteparet kjøpte gården i god tro i 2009 og har gjennomført totalrenovering viser det seg at rasforbyggende tiltak har liten virkning. Nå er flytting planlagt i 2016.

Foto: NRK

– Skulle det bli slik at vi ikke får støtte til å flytte driftsbygningen er det bare å bli gjeldsfri og drive mot nedleggelse. Vi har ikke sjanse til å komme oss bort herfra uten offentlig bistand.

Kun støtte til bolig

I fjor kom rapporten som slo fast at det ikke kan forebygges mot skredhendelser i området i Nord-Troms. Det ville blitt for dyrt, og fraflytting fra området anbefales.

– Vi har fått et foreløpig tilsagnsbrev på flytting av bolighusene fra NVE, der de kan gå inn og dekke 80% av eksisterende bygning - men ikke driftsbygningen.

– Vi kan ikke la driftsbygningen bli stående igjen i et skredfarlig område. I de periodene hvor man er evakuert må man jo også i fjøset, passe dyrene og gjøre stellet, sier Lisa.

Bilde

VÅKNER OM NATTEN: – Du hører at steinene er store, og de at kommer fort, sier Stein Terje.

Foto: NRK

Tungt

For paret var det tungt å få vite om skredfaren et halvt år før de var ferdig med bygging av hus og totalrenovering av fjøset.

– Det er ikke noe særlig å bo og arbeide i et område med fare for skred. Vi hadde aldri bosatt oss og investert her hadde vi visst det vi vet i dag.

– Det er snøskredproblematikk her om vinteren, og steinsprang ellers, så det er ikke mange perioder hvor det føles trygt å være her i huset. Det skjer ofte at vi våkner opp midt på natta og ser ut av vinduet om det treffer huset.

Å flytte driftsbygninger i landbruket omfattes ikke av NVEs ordning. Dermed er gårdens skjebne uviss.

Nytt ansvar for NVE

I 2009 ble tilskuddsordningen som Statens naturskadefond tidligere forvaltet overført til NVE. NVEs ordning skal gå til sikringstiltak etter skredhendelser.

Geiter Mannndalen

GEITER UNDER FJELLET I MANNDALEN: NVE ble utnevnt til nasjonal skredetat samme år som ekteparet kjøpte gården.

Foto: NRK

– Etter at vi har hatt ekstremtilfeller med totalskade på eksisterende bebyggelse, ser vi at det i en del tilfeller ikke vil være fornuftig å gjennomføre sikringstiltak og tilrettelegge for gjenoppbygging av bebyggelse som har blitt skadet.

– Som et alternativ kan vi tilskudd til riving og flytting av bebyggelse til sikkert sted, sier sjefingeniør Knut Aune Hoseth i NVE Region Nord.

– Dagens ordning er begrenset til kun bolighus. Slik sett faller driftsbygninger til landbruket, likhet med en del andre bygninger, utenfor tilskuddordningen.

Må følge reglene

– Hva mener NVE bøndene skal gjøre i denne situasjonen?

Bilde

Knut Aune Hoseth, NVE.

Foto: NVE

– Vi er i den situasjonen at vi må forvalte ordningen etter det regelverket vi har å forholde oss til. Men vi ser også at det i en del tilfeller, som den i Manndalen, uten tvil vil være hensiktsmessig at man på sikt finner en god løsning når det gjelder bebyggelse hvor det jevnlig oppholder seg personer. Men med dagens regelverk har ikke vi mulighet til å bistå.

Ekteparets klage blir nå oversendt departementet.

– Vi vil vurderer den innkomne klage i vårt system på en vanlig måte ved at klagen oversendes overordnet organ, som er Olje- og energidepartementet, så får vi se hvor saken ender. Det er også det samme departementet som legger føringer for de rutinene vi må forholde oss til, sier Hoseth.

Korte nyheter

 • Person falt 100 meter på Tromsdalstinden

  En person har falt 100 meter på Tromsdalstinden. Vedkommende er hentet ut og flydd til sykehus.

  Skadeomfang på turgåeren er ikke kjent. Det jobbes med å få ut resten av turfølget, skriver politiet i Tromsø på Twitter.

  De øvrige tre personene i turfølget er også hentet ut med redningshelikopter, opplyser Hovedredningssentralen i Nord-Norge til avisen Nordlys.

  – Han var uheldig på tur ned fra fjellet, sier vakthavende hos HRS, Tor Erik Thorkildsen.

  Skadeomfang ukjent

  Robin Lindberg, operasjonsleder hos politiet, sier at de ikke vet om det handler om fritt fall eller om turgåerne har trillet nedover fjellet.

  – Vi er ikke kjent med skadeomfanget til pasienten.

  Resten av turfølget på tre har nå blitt hentet ut med helikopter og flydd til sykehuset. Disse skal ikke være skadet.

  – De siste dagene har det kommet en del snø på toppene av fjellene i Tromsø, kan nyfallen snø være årsaken til ulykken?

  – Det vet jeg faktisk ikke, fordi jeg vet ikke nøyaktig hva som har skjedd der oppe, sier Lindgren.

  Politiet er på vei til sykehuset for snakke med turfølget om hva som skjedde. Skriver NRK Troms og Finnmark

  Sandnessundbrua fra Kvaløya til Tromsøya og Tromsdalstinden i bakgrunnen
  Foto: Per-Egil Hustad
 • Lars Monsen får kjøre hundespann i Femundsmarka

  Femund Lodge søkte tidligere i år om dispensasjon for å kjøre organiserte turer med hundespann i Femundslia landskapsvernområde og Femundsmarka nasjonalpark fra 1. februar til 31 mars. 2022. Nasjonalparkstyret avslo søknaden i en enstemning på grunn av hensyn til reindrifta i området.

  – Styret mente at ved å tillate mer ferdsel i marka enn hva som er tilfelle i dag, øker man også markedsføringen av området og ettervirkningene vil bli enda mer trafikk. Det vises også til formålsbestemmelsen hvor det heter at området skal kunne nyttes til reindrift, står det i sakspapirene til Miljødirektoratet.

  Lars Monsen klaget på vedtaket. Saken ble sendt fra nasjonalparkstyret til miljødirektoratet for en avgjørelse.

  Miljødirektoratet har nå behandlet søknaden. Monsen får støtte i saken, fordi hundespann kjøringen ligger utenfor reindriftens verneområde. Skriver avisen Arbeidets Rett

  Datoen S04 Lars Monsen
 • Lulesamisk barnehage Viejaga As får tilskudd på 590 000 kroner

  Sametingsrådet bevilget 500 000 kr til den nye lulesamiske barnehagen Viejaga As. Pengene skal brues til å lage ny mulighet for lulesamiske barn til å lære lulesamisk i barnehagen

  I juni mistet 16 lulesamiske barn tilgang samiskspråklig barnehage, da den eneste lulesamiske barnehagen gikk konkurs

  – Det er stort behov for å gjenåpne det lulesamiske barnehagetilbudet. Det er avgjørende for språkets overlevelse i området at barna får tilbud på sitt eget språk, og at de har et barnehagetilbud som er forankret i samisk kultur, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

  Viejaga As har i september fått godkjenning av Hamarøy kommune til åpne ny barnehage på Drag

  Viejaga As får i tillegg 90 0000 kr. Dette er en ordning som er gjort med alle samiske barnehager for organisering av samisk barnehagetilbud bygd på samisk språk og kultur, dette tildeles årlig.

  Lulesamisk senter - Julevsáme guovdásj Árran på Drag i Tysfjorden, Hamarøy
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK