Hopp til innhold

Vises tirsdag kl 2050 på NRK2

NRK sender dokumentar om en ensom reineiers kamp mot gruveselskap som ønsker å starte en gullgruve midt i hans beiteland.

Isak Mathis Triumf

Dokumentaren Gollegiisá – Skattkammeret, viser reineier Isak Mathis Triumfs kamp mot gruveselskapene.

Foto: Roger Manndal / NRK

– Poenget med dokumentaren er at den lille gruva Bidjovággi kan være en bitteliten brikke i et gigantisk puslespill, forteller journalisten og dokumentarskaperen Roger Manndal.

Gruveselskapet Arctic Gold ønsker å gjenåpne gullgruven i Biedjovagge, Kautokeino Kommune. Verdens etterspørsel etter mineraler bidrar til et enormt fokus på naturressursene i nordområdene.

En reineiers kamp

Midt i dette står reineier Isak Mathis Triumf. Han ønsker ikke at gruveselskapene skal ødelegge hans levebrød, som han selv er redd for.

– I og med at Kautokeino kommune gikk i mot åpningen av Bidjovággi gjør det dette til en meget spesiell sak. Og jeg tror dette lille selskapet og denne lille gruven har en stor symbolverdi for hva som vil skje fremover i den store sammenhengen, mener Manndal.

Vil bane vei

I dokumentaren møter vi også en direktør som sliter med å overbevise lokalbefolkningen om at hans intensjoner er gode. Samtidig er verdens øyne rettet mot Kautokeino og Biedjovagge. For det som skjer der vil bane vei for hvordan ting vil skje i resten av nordområdene i Norge.

Kina er et av fokusene i dokumentaren. De har for alvor rettet blikket mot nordområdene.

– Det at isen smelter, har åpnet nordøstpassasjen, i tillegg til å gjøre flere områder mer tilgjengelig. Det fører igjen til at nordområdene er mer interressante for blant annet Kina. Og landets voksende økonomi gjør at de har et enormt mineralbehov, de har allerede satset stort i Grønland, forteller Manndal som mener at det som skjer med gruven i Kautokeino kan være avgjørende for hva som vil skje videre med gruvedriften i Nord-Norge.


Programmet blir sendt på NRK2 tirsdag kl. 20:50

Korte nyheter

 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK
 • Ohcan ruđa ealgadutkamii

  Norgga luonddudutkaninstituhta lea ohcan Birasdirektoráhtas 1,15 miljovnna doarjaga, viđa jahkásaš dutkanprošektii Romssa fylkkas, go áigot dutkat ealgga. Dutkamis leat gávcci suohkana Gaska- ja Lulli-Romssas, ja vel Statskog. Sii háliidit iskat movt ealga mátkkošta, ja nu fertejit bidjat GPS-mearkkaid ealggaide. Prošeavtta ollislašbušeahtta lea sullii guhtta miljovnna ruvnno.

  Elg langs veien
  Foto: Nils Mehren
 • Politiijat fertejit seastit ruđa

  Politiija lea gohčohallan effektiviseret ja seastit oktiibuot 242 miljovnna ruvnno dán jagi.

  Measta 25 proseantta dás lea njuolga geahpedeapmi, ja reasta ruđaid galget vuoruhit ja sirdit. Politiijaguovllut ožžot eambbo ruđa, ja politiijat galget eambbo leat oidnosis ja áigot vel ásahit ođđa politiijabálvalusbáikkiid.

  Dát mielddisbuktá ahte Politiijadirektoráhtta oažžu 61 miljovnna ruvnno unnit go diibmá, nu dieđiha direktoráhtta.

  Politi Arendal
  Foto: Vetle Hjortland / NRK