Hopp til innhold

– Tullete "nikkersarroganse"

Sametingsrepresentant og Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta er kraftig provosert.

Klemet Erland Hætta
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han innfører et nytt begrep når han karakteriserer forslaget til ny motorferdselslov: Nikkersarroganse.

– Som vanlig legger direktoratet størst vekt på hensynene til stillhet og ro fremfor nyttebruk. Fra et samisk ståsted blir dette direkte tullete. Det provoserer meg at direktoratet nærmest bagatelliserer tradisjonell samisk naturhøsting som fortsatt er en viktig del av husholdsøkonomien og kulturen i mange lokalsamfunn her i nord, skriver Hætta i en pressemelding.

– Lite realiserbare

Hætta understreker at det er nødvendig med en gjennomgang og opprydding i regelverket.

– Det er også positivt at kommunene fortsatt skal ha en rolle i forvaltningen av regelverket. Jeg er imidlertid av den oppfatning at en del av de forslagene som Direktoratet for naturforvaltning (DN) nå har presentert er lite realiserbare. Blant annet vil midlertidige regler for Nord-Troms og Finnmark skape unødvendig usikkerhet, påpeker Hætta.

NSR-representanten mener det bør flere forskingsprosjekter som kartlegger samisk naturbruk og bruk av motoriserte kjøretøy i utmark, spesielt siden DN åpenbart har operert med stor grad av antakelser i arbeidet med revisjon av motorferdselsloven.

Klemet Erland Hætta mener også at det vil være naturlig at Sametinget gjennomfører konsultasjoner med Regjeringen i denne saken.

Korte nyheter