Synes Ap-toppen er arrogant

Reiseregning-slurvet til Ap-politiker Willy Ørnebakk skaper reaksjoner.

Egil Olli og Gunn-Britt Retter

NSRs fungerende leder Gunn-Britt Retter er kritisk til måten Aps gruppeleder håndterer vedtatte regler. Sametingspresident Egil Olli (t.h.) kjenner til de manglende reiseregningene.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Willy Ørnebakk

Aps gruppeleder Willy Ørnebakk vil ikke svare om han er like slurvete med reiseregninger i forhold til andre organer han er med i. – Vi har stoppet intervjuet har jeg sagt, sier han når NRK spør om dette.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er arrogant å overse Sametingets reglement på denne måten. Derfor kan man spørre om det er andre forhold som han også overser i systemet når han tar så lett på reiseregninger, sier Gunn-Britt Retter til NRK.

Hun er sametingsrepresentant og fungerende leder i Norske Samers Riksforbund (NSR). Retter reagerer på forklaringen til Willy Ørnebakk om hvorfor det har tatt så lang tid å levere reiseregningene.

– Tar bare noen minutter

Retter sier det er underlig at Ap-toppen har vært med å vedta regler, men likevel velger han ikke å følge disse.

Ørnebakk begrunnet med at han i en travel hverdag har nedprioritert reiseregningene.

– Dette er ikke en forklaring som holder, sier Retter.

– Hvis man bruker Sametingets elektroniske reiseregning så tar det bare noen minutter å fylle den ut. Noe lenger tid tar det å fylle ut dersom man har en omstendig reise, men likevel burde det ikke ha vært problematisk å overholde fristen på en måned, sier hun.

NRK avdekket i dag at Aps gruppeleder på Sametinget, Willy Ørnebakk, bryter det vedtatte regelverket om godtgjørelser og reiseutgifter. Reiseregninger fra politikerme skal leveres Sametinget senest en måned etter gjennomført reise. Ørnebakk har ikke levert for årene 2008, 2009 og 2010.

Forskuttert penger i tre år

Dermed har Ap-politikeren latt være å kreve inn pengene som han har forskuttert på sine reiser for Sametinget.

Ørnebakk lar være å svare på spørsmålet om han har god økonomi. Derimot sier han:

– Denne saken handler om at jeg har lagt ut en del penger til å kunne forflytte meg og reise til Sametinget for å delta på Sametingets møter. Jeg legger til grunn at det i Norge er tre års foreldelsesfrist på å søke om refusjon, og det har Sametingets møtelederskap sluttet seg til ved å behandle søknadene mine positivt.

Willy Ørnebakk sier at fristen på en måned kan være vanskelig å holde.

– Det er mange ganger slik at man kan være på reise i to-tre uker. Derfor blir det vanskelig å etterleve dette i praksis, og dette er en velkjent problematikk blant politikere. Selvfølgelig er det et veldig stort sprang fra en måned til to og et halvt år i mitt tilfelle. Jeg skal skjerpe inn dette, sier han til NRK.

Fikk krav på 167.888 kroner

Også i 2006 fikk Ap-politikeren refs fra Sametinget fordi han i desember 2005 leverte inn krav for tilsammen 167.888 kroner for de to foregående årene. Hvor stort beløp det blir årene 2008, 2009 og 2010 er ennå uklart ettersom Sametinget ikke har fått regningene fra Ørnebakk.

Regnskapene for 2008 og 2009 er forlengst avsluttet, og dermed kan Sametinget få kritikk fra Riksrevisjonen fordi man ikke har påsett at representantene etterlever vedtatte retningslinjer.

– Vi får mye unødig arbeid med å kontrollere og dokumentere reiseregninger og krav om tapt arbeidsfortjeneste når disse kommer flere år etter, sier avdelingsdirektør Randi Romsdal Balto ved Sametinget til NRK.

– Vi har stoppet intervjuet har jeg sagt

Ørnebakk er også fylkestingsrepresentant i Troms. Han er leder for den regionale rovviltnemnda i Troms og Finnmark.

– Er du like slurvete med reiseregningene i forhold til disse vervene, og sendt regningene i tide til disse organene?

Jeg tror vi stopper der. Det har ingen ting med denne saken å gjøre.

Men er du like slurvete også her?

– Vi har stoppet intervjuet har jeg sagt, og vi holder oss til det som er innfallsvinkelen nå, og der har jeg sagt det som er nødvendig, sier Willy Ørnebakk til NRK.