Mangler tomter til nye innbyggere

Kåfjord-ordfører Bjørn Inge Mo (Ap) vil danse videre. Men han har et problem: Det er ikke nok tomter til nye innbyggere.

 

Ordfører Bjørn Inge Mo danser med Riddu Riđđu sjef Camilla Brattland og komi-folket
Foto: Ann-Irene Buljo / NRK

- Jobb nummer en er å skaffe nok byggeklare tomter, sier Mo til NRK Sámi Radio.

Det siste halvåret har folketallet i den samiske kommunen i Nord-Troms økt med 20: Fra 2200 til 2240.

GULDAL: Gáivuona válga

God plass

Ikke mange nordnorske kommuner kan vise til en utvikling som den i Kåfjord.

- Vi har et godt tilbud til barn og unge, sier SVs Henning Knudsen.

I kommunen bor det 2,2 personer pr. kvadratkilometer. I Troms fylket er det tilsvarende antallet seks, og på landsbasis bor det 14,5 personer pr. kvadratkilometer. Det er med andre ord god plass i Kåfjord.

Likevel har ikke kommunen nok byggeklare tomter.

- Det er tragisk at folk flytter fordi de ikke får bygge, sier SV-politikeren.

Innrømmer svakhet

Bjørn Inge Mo innrømmer at kommunen sliter.

- Dette gjelder spesielt i indre Kåfjord, og her har vi en kjempe jobb å gjøre. Vi skal ta tak i dette. 

Både Ap- og SV-toppen mener kommunen også må bli bedre tilrettelegger.

- Vi må markedsføre kommunen bedre; spesielt overfor høyteknologiske bedrifter, sier Henning Knudsen.

Det har vært en fiberutbygging til samtlige husstander i Kåfjord.