Skjønner at den nye justisministeren må selge seg ut av firmaet

Daglig leder Are Smuk Figved i Finnmark Rein AS har ingen problemer med at den nye justisministeren Tor Mikkel Wara, nå velger å trekker seg som styreleder og selge seg ut av selskapet.

Are Smuk Figve

Daglig leder Are Smuk Figved i Finnmark Rein AS er klar over at styreleder Tor Mikkel Wara må trekke seg som styreleder i selskapet når Wara nå er blitt justisminister.

Foto: NRK

– For meg er det en selvfølge at når han får tilbud om stillingen som justisminister i Norge ikke skal ha noen tilknytning til selskaper, hverken oss eller andre aktører han skulle være med i, sier Are Smuk Figved.

Trekker seg fra alt

Den nye justisministeren er en av eierne og styreleder hos en av de største reinkjøttaktørene i Norge, Finnmark Rein AS. Wara sier til VG at han skal selge seg ut av virksomheten.

Tor Mikkel Wara

Den nye justisministeren i Norge, Tor Mikkel Wara, er styreleder hos en av de største reinkjøttaktørene i Norge, Finnmark Rein AS, men vil nå selge seg ut av virksomheten.

Foto: Ola Hana / NRK

Som justisminister er Wara også øverste leder for reinpolitiet, derfor vil han nå trekke seg ut av den virksomheten som han har innen reinkjøttmarkedet, sier Wara til VG. 

Wara sier til avisen at han er i gang med å avvikle og selge seg ut, men har ikke kunnet si så mye om dette før det ble kjent at han tar over som ny justisminister. Wara vil trekke seg ut av alle private verv som har med reindrift å gjøre.

– En ryddig person

Are Smuk Figved har ikke tenkt noe over om styrelederrollen til Tor Mikkel Wara i selskapet kunne ført til problemer, om justisministeren ikke hadde trukket seg fra den.

– Tor Mikkel er en ryddig person og har nok tenkt grundig gjennom dette. Jeg tenker at så lenge folk kan stille spørsmål om det, så vil det være uheldig.

Både daglig leder Are Smuk Figved og andre i Finnmark Rein er stolt over at styrelederen deres nå er blitt minister.

– Jeg ser jo ikke på dette at det drypper på klokkeren, men jeg tenker at Finnmark, samer og reindrifta ikke bare bør være stolt av dette, men de må se på dette som en stor fordel at Tor Mikkel Wara er blitt justisminister, mener Smuk Figved.

Bra for selskapet

Smuk Figved mener at når deres styreleder blir utnevnt som justisminister, så viser det også hva Finnmark Rein står for.

– Dette viser bare hvilke ambisjoner selskapet vårt har, og hva vi står for.

Roller for Tor Mikkel Wara i næringslivet:

Firma

Rolle

Siden

Ansatte

Driftsinntekter

Resultat

Finnmark Rein AS, Tana

Styreleder

31.10.2016

11

134 542 000 (2016)

8 690 000 (2016)

First House AS, Oslo

Eier 7,73%

15.07.2016

33

78 079 000 (2016)

10 873 000 (2016)

Rein Holding AS, Varangerbotn

Styremedlem

02.11.2016

0

9 091 000 (2016)

Vaara AS, Oslo

Eier 100%

15.09.2014

0

205 000

Vaara AS, Oslo

Kontaktperson

12.08.2014

0

205 000

Vara AS, Oslo

Styreleder

12.08.2014

0

205 000

Wara Consulting, Oslo

Innehaver

0

Tall hentet fra Visma Bizweb