Jussprofessor: – Tvilsomt om Norge kan innskrenke svenske reineieres rettigheter

Jussprofessor tviler på om den norske landbruksministeren helt uten videre kan innskrenke svenske reineieres reinbeiterettigheter i Norge.

Øyvind Ravna

Jusprofessor Øynvind Ravna har jobbet mye med Lappekodisillen og dens betydning i dag.

Foto: Privat

– Man kan vel ikke se bort i fra at myndighetene i Norge har en rett til å regulere beitebruken og slå fast hvem som har rett til å beite på hvilket areal når det gjelder reindriftssamer, men å betydelig innskrenke de rettighetene som er nedfelt i Lappekodisillen, det kan man i utgangspunktet ikke gjøre.

Det sier professor i juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø, Øyvind Ravna, til NRK.

Professoren minner om at den 266 år gamle traktaten mellom Norge og Sveirge gjelder begge veier, også for norske samer inne i Sverige, selv om det ikke er like praktisk i dag.

Vil innskrenke beiterettighetene

Det denne konflikten dreier seg om er at beitekonvensjonen mellom Norge og Sverige opphørte i 2005, og siden da har det ikke vært en avtale som regulerer reinbeiteområdene mellom landene.

I 2010 ble ny konvensjon undertegnet av partene, men denne konvensjonen har ikke blitt ratifisert.

Svenske myndigheter mener at det er Lappekodisillen som gjelder, mens norske myndigheter vil bruke landenes beitekonvensjon av 1972 for å regulere genseoverskridende reinbeite.

Jon Georg Dale

VIL INNSKRENKE: Landbruksminister Jon Georg Dale (FrP).

Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

I går gikk landbruksminister Jon Georg Dale ut med at Norge nå vil skjerpe svenske reineieres rett til å la reinen sin beite i Norge.

– Sverige har meddelt at de ikke vil ratifisere den avtalen som vi har vært enige om og som skulle vært ratifisert. Da ser jeg ikke noe annet valg enn at vi også er nødt til å regulere den svenske reindriften i Norge slik vi har regulert den norske.

– Fortsatt stor betydning

Øyvind Ravna har studert Lappekodisillen og skrev i 2010 den vitenskapelige artikkelen «Lappekodisillen av 1751 og dens rettslige betydning i dag».

– Lappekodisillen er jo også en form for internasjonal avtale, i allefall en bilateral avtale mellom landene Norge og Sverige. Og det er jo slik at en stat kan ikke ensidig oppheve den eller regulere den til ulempe for den andre staten, uten at det skjer ved en overenskomst, sier Ravna.

Sven-Erik Bucht

TRENGER INGEN AVTALE: Landbruksminister Sven-Erik Bucht (Socialdemokraterna).

Foto: Pelle Wickman / SVT

Den svenske landbruksministeren mener at det ikke er behov for en avtale mellom Norge og Sverige i reinbeitekrangelen.

– Lappekodisillen fra 1751 er en avtale mellom Sverige og Danmark-Norge, som fortsatt gjelder i dag. I denne står regler for grenseoverskridende reindrift, og man må derfor ikke ha en reinbeitekonvensjon for å kunne gjennomføre grenseoverskridende reindrift, skriver Sven-Erik Bucht i en e-post til Sameradion.

Førstekonsulent og kommunikasjonsrådgiver i Landbruks- og matdepartementet , Kaja Schill Godager, sier til NRK at landbruksministeren ikke har hatt mulighet til å kommentere saken i dag.