NRK Meny
Normal

Jussekspert: – Nesseby-anken kan bli en rettslig nyskapning

– Det er uklart om tvisteloven gir adgang til å behandle ankesaken om utmarksgodene i Nesseby i to deler slik Utmarksdomstolen i Finnmark har bestemt, mener jussekspert Jussi Erik Pedersen.

Førsteamanuensis Jussi Erik Pedersen, Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet

– Dersom oppdeling tillates på denne måten, så er det – så vidt jeg vet – en rettslig nyskapning, svarer førsteamanuensis Jussi Erik Pedersen ved Det juridiske fakultet, UiT-Norges arktiske universitet.

Foto: Marius Fiskum

Oppdelingen har skapt hoderisting i Nesseby bygdelag .

Bakgrunnen for anken er at bygdelaget mener at det er de og ikke Finnmarkseiendommen (FeFo), som har rett til å forvalte ressursene i bygdelagets nærområde .

Multer

Nesseby bygdelag og Finnmarkseiendommen (FeFo) er uenige om hvem som skal kunne forvalte utmarksgodene i Nesseby.

Foto: Eystein Ness

Ankesaken starter 15. august med advokatenes innledningsforedrag. Men etter vitneavhør og befaring i tvisteområdet, tar retten så pause frem til 21. oktober. Partenes advokater vil først da fremføre sluttprosedyrene, dvs. gjennomgang av de rettslige argumentene.

Førsteamanuensis Jussi Erik Pedersen ved Det juridiske fakultet, UiT-Norges arktiske universitet, har aldri hørt om en slik behandlingsmåte.

– Dersom oppdeling tillates på denne måten, så er det – så vidt jeg vet – en rettslig nyskapning, svarer Pedersen.

– Uvanlig

Det er leder i Utmarksdomstolen i Finnmark, Nils Asbjørn Engstad, som etter begjæring fra FeFo har bestemt en slik fremgangsmåte i påvente av Høyesterettsdom i Stjernøya-saken . Han medgir at det ikke er helt vanlig å behandle en ankesak i to deler. Men mener likevel at det er hjemmel for dette i tvisteloven.

Pedersen er ikke like sikker på om denne hjemmelen kan brukes på Nesseby-saken.

– Det spesielle her er at man vil dele opp, slik at det forhandles særskilt om sakens faktiske side (dvs. bevisføringen), for så å vente på at den avsluttende rettslige behandling skal finne sted (prosedyre), svarer Pedersen.

– Beviser kan gå i glemmeboken

Ifølge ham krever tvisteloven at det ikke skal gå for lang tid fra bevisføringen til domsavsigelsen, rett og slett fordi beviser kan gå i glemmeboken.

– Dette kan tilsi at loven ikke åpner for å skille på denne måten mellom sakens faktiske og rettslige side, forklarer Pedersen.

Samtidig er han klar over at den nye tvisteloven (fra 2005) skal imøtekomme behov for fleksible løsninger som finnes hensiktsmessig i det enkelte tilfelle.

– Men dette kan kun skje så lenge det ikke rokker ved det forsvarlige, mener han.

– Gir prinsippielle føringer

Kristin Bjella

– Det ville vært uheldig om hovedforhandling i saken om rettighetene i Nesseby holdes før det foreligger dom fra Høyesterett i Stjernøya-saken, mener FeFos advokat Kristin Bjella i advokatfirmaet Hjort DA i Oslo.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

FeFo har engasjert advokat Kristin Bjella i advokatfirmaet Hjort DA i Oslo som deres hovedforhandler i ankesaken. Ifølge henne har FeFo primært ment at hele saken burde vært omberammet.

– Men FeFo er likevel enig i at den også praktisk kan gjennomføres slik Utmarksdomstolen har avgjort, med å dele rettsmøtet, forklarer advokat Kristin Bjella.

– Er en utsettelse gjort i håp om å få mer rettslig ammunisjon fra Stjernøya-dommen for å være sikre på å slå bygdefolket i Nesseby i retten?

– Om Høyesteretts avgjørelse vil styrke eller svekke FeFos sak i Nesseby har ikke hatt noen betydning for FeFos ønske om omberammelse av saken. Det avgjørende har vært å sikre en forsvarlig saksbehandling, ved at prinsipielle føringer fra Høyesterett også kan legges til grunn i saken om Nesseby, svarer advokat Kristin Bjella i advokatfirmaet Hjort DA.