NRK Meny
Normal

Jusprofessor: – Departementet velsigner lovbrudd

– Som jurist har jeg betraktet utviklingen med sørgmodige øyne. Forbudet mot kjøp og salg av kvoter blir trosset med departementets velsignelse, sier jusprofessor Peter Ørebeck.

Skreifiske januar 2015

Fiskerirettighetene tilhører fellesskapet, og skal derfor ikke være gjenstand for kjøp og salg, mener professor Peter Ørebech. Bildet er ment som illustrasjon, og personene på bildet har ingen tilknytning til den konkrete saka.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Jusprofessor Peter Ørebech ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø mener at det går helt klart frem i dagens lovverk at det ikke er lov å selge eller kjøpe verken fiskekonsesjoner eller fiskekvoter.

– Men dette gjøres likevel. Situasjonen blir ikke mindre alvorlig når kvotene forsvinner til helt andre områder enn opprinnelig ment, mener Ørebech.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Professor Ragnar Tveterås og professor Peter Ørebech

MED HVER SIN MENING: Jusprofessor Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger(tv) er positiv til omsettelig kvoter. Jusprofessor Peter Ørebech ved Universitetet i Tromsø har en motsatt holdning.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Professoren som har spesialisert seg på hav- og fiskerirett, kritiserer spesielt Fiskeridepartementet hvor han også sjøl har jobbet som jurist like etter at han tok juridisk embetseksamen i 1976.

– Etter 14 dager lærte jeg den viktigste læresetningen, nemlig at «den loven følger vi ikke her». Så lovlydigheten var omtrent på nullpunktet i Fiskeridepartementet, forklarer Ørebech.

Tilhører fellesskapet

Jusprofessoren mener at norsk fiskerilovgivning er basert på oppfatningen om at fisken tilhører fellesskapet. Kvoterettighet er derfor ingen omsettelig privateiendom, men kun som et bevis for at man har fått tillatelse til ervervsmessig fiske og fangst.

– Denne kan du ikke selge videre, sier Ørebech, og sammenligner dette med bilførerkort.

– Uten førerkort kan du ikke kjøre bil. Når du har sertifikat, har du ikke lov til å selge det videre, sier han

Frykter kvotebaroner

Sukket fra jusprofessoren kom på folkemøtet i Båtsfjord om Sjømatindustriutvalgets rapport og forslag. Ørebech som selv har sittet i utvalget, har tatt dissens fra forslaget om å endre deltakerloven slik at også fiskeindustrien skal få lov til å eie fiskebåter og fiskekvoter . I dag er dette forbeholdt aktive fiskere.

– Bortfall av aktivitetskravet kan føre til at kvotepapiret helt lovlig skal kunne kjøpes og selges uten å selge et eneste fartøy. På sikt kan dette føre til opphoping av kvoter på noen få hender, advarer Ørebech.

Departementet uenig

Amund Drønen Ringdal

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Amund Drønen Ringdal, er ikke enig i at myndigheter driver med lovbrudd.

Foto: Regjeringen

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Amund Drønen Ringdal, er uenig med den beskrivelsen som Ørebech gir av dagens situasjon og hans forståelse av loven.

– Departementet gjort grundig rede for dette regelverket og praktiseringen av det i høringsnotatet om deltakerloven fra 23. september i fjor. Denne praksisen er innenfor loven, svarer Ringdal i en e-mail.

Heller ikke eksempelet med sertifikat for å kjøre bil er treffende etter hans mening.

– Ved salg av fartøy for fortsatt drift gjør fiskerimyndighetene en vurdering av om kjøperen oppfyller de krav som gjelder i det enkelte tilfellet, og gir tillatelse når vilkårene er oppfylt eller avslår søknaden dersom vilkårene ikke er oppfylt, svarer statssekretær Amund Drønen Ringdal.