Hopp til innhold

– Viktig med objektiv vurdering av reinkjøtt

Jusprofessor har lenge undret seg over at det ikke finnes klare retningslinjer for klassifisering av reinkjøtt i Norge.

Kirsti Strøm Bull savner felles klassifisering av reinkjøtt

Kirsti Strøm Bull (innfelt) savner felles klassifisering av reinkjøtt

Foto: Fotomontasje/NRK

Professor, dr. juris Kirsti Strøm Bull sier at det er underlig at man ikke har et felles klassifiseringssystem for reinkjøtt i Norge, når man har hatt det innenfor landbruket lenge.

– Jeg synes det er veldig viktig med en objektiv vurdering.

Andre har systemer på plass

Innenfor landbruket i Norge har man hatt en felles klassifiseringssystem siden 1931, og i Sverige har man hatt et felles klassifiseringssystem for reinkjøtt siden 1970-tallet.

Reineiere i Norge er skeptisk til om de får rett pris for reinkjøttet de selger til slakteriene i forhold til produktets vekt og kvalitet, siden det ikke finnes en felles klassifiseringsordning for reinkjøtt, og leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund mener at det ikke er en akseptabel situasjon .

– Jeg er vel kjent med at man ikke har følt seg beroliget fra reineiernes side om at alt dette går riktig for seg. Det er som med å selge bil: man vil gjerne har en objektiv tilstandsrapport av den bilen og at det ikke er kjøperen som skal bestemme kvalitet og pris, for å si det sånn, sier Kirsti Strøm Bull.

– Skaper tillit

Strøm Bull understreker at dette ikke betyr at hun har noen grunn til å si at det har foregått juks, men hun synes det er viktig med tillit i systemet.

– Da er en objektiv kontroll viktig og det kjenner vi jo fra alle andre sider i jussen, gjennom kjøp og salg. Det kan ikke skape tillit at bare det ene leddet i en salgssituasjon skal klassifisere og bestemme tilstand. Det må være i alles interesse med gjennomsiktighet og kontroll i dette systemet.

Satt av penger til felles system

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum

Foto: Christopher Oulie / NRK

Staten har nå satt av to millioner kroner i Reindriftsavtalen til å utarbeide et nasjonalt klassifiseringssystem for reinkjøtt.

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum håper at det bringer kvalitet og gjennom det bedre økonomi for reindriftsutøverne og at man får et system som har tillit både hos reindriftsutøverne og slakteriene.

– I landbruket har man et regulert system som stimulerer til kvalitet og det vil være en fordel at man har et sånt tillitssystem også for reindrifta. Derfor har vi satt av pengene og håper å få på plass systemet til slaktesesongen 2014, sier Slagsvold Vedum til NRK Sápmi.

– Men hvordan er det mulig at det har vært så lite regulert gjennom en så lang tid?

– Det skal jeg være forsiktig med å komme med en vurdering på, men nå har vi ihvertfall satt full trykk på det sammen med NRL gjennom reindriftsavtalen. Vi mener at vi nå har lagt en god plan for å få det til og vi har satt av penger til å gjøre det.

Kirsti Strøm Bull synes det blir spennende å se resultatet.

– Jeg tror det blir mer tillitsskapende og det er viktig. Det er veldig positivt at det nå er satt av penger til dette.

Korte nyheter

 • Sámi filmmat leat ožžon fuomášumi

  Nuortalaš filbmadahkki Katja Gauriloff ođđa filbmaprošeakta «Je'vida» lea vuoitán buoremus fikšuvdnafilbmaprošeavtta bálkkašumi Finnish Film Affair -dáhpáhusas Rakkautta- ja anarkiaa -festivála oktavuođas. Bálkkašumi sturrodat lea 3000 euro.

  Sunna Nousuniemi dokumeantafilbma «Boso mu ruovttoluotta» gis oaččui Moving People and Images -bálkkašumi Rakkautta- ja anarkiaa -festiválas. Bálkkašumi sturrodat lea 1000 euro.

  Boso mu ruovttoluotta, Sunna Nousuniemi
  Foto: Sunna Nousuniemi
 • Guovttis váldon gitta ja áššáiduhtton Oslo-báhčimiid oktavuođas

  Guokte albmá 30 ja 40 jagiin leaba ikte váldon gitta ja áššáiduhtton go navdet sudno oassálastán Oslo-báhčimiin geassemánu 25. beaivve, gos guokte olbmo goddo ja 21:s roasmmohuvve.

  Formálalaččat leaba soai áššáiduhtton searvamis terrordaguide.

  Nu čállá Oslo politiijaguovlu preassadieđáhusas.

  Albmás 40 jagiin lea somálalaš riikkavulošvuohta, ja albmás 30 jagiin lea ges norgga riikkavulošvuohta.

 • 13:s goddon ja 20:s roasmmohuvvon

  13:s galget leat goddon ja 20:s roasmmohuvvan maŋŋá báhčimiid muhtin skuvllas Izjevskas Ruoššas. Nu dieđiha Reuters ja eará ođasdoaimmahagat.

  Mánát, oahpaheaddjit ja dorvovávttat galget leat goddon, ja 20:s galget leat roasmmohuvvon. Almmái, gean navdet báhččán dáid olbmuid, galgá leat váldán iežas heakka.

  Izjevsk lea Udmuria oasserepublihka oaivegávpot Uralváriin, Moskva nuorttabealde. 650.000 olbmo ásset Izjevskas.

  Skoleskyting Russland
  Foto: TELEGRAM/READOVKA