Hopp til innhold

Juoigi, neavttár, lávlu ja ollu eará

Son lea guhká lávlon, juoigan ja neavttašan. Ja son lea maiddái leamaš sátnejođiheaddjin. Ann Jorid Henriksen lea doaimmalaš nisu.

Ann Jorid Henriksen mielde Mánáid TVs

Bala-bala Mánáid TV (1999)

Foto: NRK

ANN JORID HENRIKSEN STUDIOGUOSSIN 19.9.08

Neavttár, lávlu ja juoigi

Ann Jorid Henriksen beaggigođii 70-logus, ja Sápmi lea maŋŋel dan beassan su vásihit máŋgga oktavuođas. Son lea leamaš neavttár Beaivváš Sámi teáhteris ja lea leamaš mielde skearruin. Dán bargá son Sápmi musicas, mii gullá Musikk i Finnmark vuollái. Henriksena bargu lea ovddidit sámi musihka, ja son lea mielde mearrideame makkár artisttat ožžot konsearta-doarjaga.

Ann Jorid Henriksen Árdna TV-studios
Foto: NRK

Lei mielde fuomášeame ođđa násti

Eai soaitte nu máŋggas diehtit ahte Ann Jorid Henriksen áigá juo fuobmái muhtun nuorra sámi násti, gean olles Norga dál dovdá. The BlackSheeps lávlu Agnethe Kristin Johnsen lea mielde cdas "Sielu dálkkas", ja Ann Jorid Henriksen lei olu ovdal dan oaidnán makkár taleantta dát nieida lea. -Muhtun fertii su fuomášit, dadjá Henriksen dán nuorra táleantta birra.

Politihkkár ja kulturbargi

Ann Jorid Henriksen gullá politihkkálaččat Finmárkku Bargiidbellodahkii. Son lea čohkkán filkkadikkis ja lea leamaš sátnejođiheaddjin Unjárgga gielddas.

Kulturbargin lea Ann Jorid Henriksen leamaš miellahttun Sámi Musihkkáriid searvvis, Sámi Teáhter searvvis, Sámi dáiddaráđis, Sámi kulturráđis ja Sámi giellaráđis.

Guovssahas skearru 1980
Foto: Wenche Marie Hætta / NRK

Dá lea oassi Ann Jorid Henriksena musihkka- ja teáhtereallimis:

 • "Guovssahas" (1980). Skearru mas Ann Jorid Henriksen ja Amund Johnskareng leigga mielde
 • "Min duoddarat" (1984). Musikála Beaivváš Sámi Teáhter. Das ledje mielde vel: Iŋgor Ántte Áilu, Inge Stangvik, Amund Johnskareng ja Svein Birger Olsen
 • "Earálágan" (1993). Rocke-musikála Beaivváš Sámi Teáhter. Das leigga vel mielde Katri Somby ja Kai Somby
 • "Lávlagat Ánde ja Ristin jagi fárus girjjis". Kerttu Vuolab girji, ja dan lávlagiid lávlo: Ann Jorid Henriksen, Sverre Porsanger, Amund Johnskareng, Marry Sarre ja Kerttu Vuolab ieš
 • "Sielu dálkkas" (2006). Cd mas Johan A. Andersen ja Agnethe Kristin Johnsen (The BlackSheeps) leigga vel mielde
 • Mánáid TV ráiddut mas Ann Jorid lea leamaš mielde: Gánda ja golleloddi (1986), Ánde ja Risten jagi fárus (1991), Bala-bala (1999), Májjá ja Sujujjujá (2004). Ja lassin lea son leamaš mielde bidjame jienaid "Mummi"-ráidui (1998-2000)

Korte nyheter

 • Saminor 3-undersøkelsen har «kick-off» i dag

  Saminor 3 har i dag avspark på den sørsamiske kulturfestivalen Rasten Rastah.

  Selv om undersøkelsene ikke setter i gang før i slutten av oktober, fikk besøkende teste sin egen gripestyrke og ta en titt inne i undersøkelsesvogna.

  Saminor 3 er en omfattende helse- og levekårsundersøkelse i områder med samisk og norsk bosetting, som består av spørreskjema og kliniske undersøkelser.

  Det er tredje gang Saminor gjennomføres.

  Faglig leder for prosjektet, Ann Ragnhild Broderstad, forteller at denne rundens undersøkelser er større og mer omfattende.

  – Vi har gjort en altfor dårlig jobb i det sør- og lulesamiske området tidligere, forteller Broderstad.

  – Derfor bestemte vi oss tidlig for at hvis vi noen gang skal gjøre Saminor på nytt, så skulle vi jobbe mye mer og få inn bedre data fra Trøndelag og Nordland, sånn at vi også får med minoriteten i minoriteten, legger hun til.

  Det skal blant annet tas blodprøver, EKG, måling av blodtrykk, puls og gripestyrke, hårprøver og urinprøver, forteller prosjektkoordinator, Isalill Finn.

  – Oppdraget vårt er å se på om det er forskjell i helse mellom den samiske og ikke-samiske befolkningen, sier Finn

  Undersøkelsen starter i Røros, og skal etter planen avsluttes i Sør-Varanger i desember 2025. Alle mellom 40-79 år i de inkluderte kommunene kan delta.

  Bilde av faglig leder for Saminor 3-undersøkelsen, Ann Ragnhild Broderstad, foran Saminor-bussen.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Kultuvrskåvlå jådediddjevirgge ij la hájn virgádam

  Hábmera suohkan galggi nuppádis kultuvrskåvlå jådediddjevirgev almodit. Sivvan dási la Hábmera suohkanin ettjin oattjo náginav virggáj biejaduvvam vuostasj åhtsåmvuorruj, subtsas HR-oajvve Beate Bye Strand.

  Torgeir Steinsland (48) fáladuváj virgev, valla ittjij bargov sidá dan diehti gå bálkká l ilá nievret, suv mielas. Dav tjállá avijssa Avisa Nordland.

  – Mån dav dahkiv dan diehti gå bálkkáfálaldahka majt suohkanis oadtjuv lij 100.000 kråvnå vuollel gasskamærrásasj bálkká. Statistihkalasj guovdásjdåjmadagá milta la gasskamærrásasj bálkká åhpadusá ja åhpadime jådediddjijda 786.000 kråvnå jahkáj.

  Steinsland boahtá Hábmeris ja subtsas Hábmer la lagámus suv vájmmuj ja sihtá oassálasstet suohkanav åvddånahtátjit buorre láhkáj.

  – Luonndo ja moattegielakvuohta l aj ájnas manen åhtsiv. Muv mielas kulturskåvllå máhtá liehket ájnas oassálasste viehkedit julevsámegielav bisodittjat. Dat lij ájnas motivasjåvnnå manen virgev åhtsij.

  Svein Schultz virgev hiejtij gidágiesen.

  Hamarøy kulturskole
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Kárášjogaášši Alimusriektái

  Guoddaluslávdegoddi lea mearridan ahte Kárášjoga eananášši galga meannuduvvot Alimusrievttis.

  Finnmárkku Meahcceduopmostuollu celkkii duomustis 21.04.23 ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga eatnamiid.

  Finnmárkkuopmodat guoddali duomu, ja dál manna ášši Alimusriektái.

  Ášši galga meannuduvvot stuorakammaris, gos leat 11 duopmara. Dat dáhpáhuvvá dušše dalle go Alimusriekti oaivvilda ahte ášši lea erenoamáš dehálaš dahje váttis.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen