Julevsábmáj

Ådåsa - Julevsábmáj

 • Vilá váksjoma vuolen

  Divtavsuona, Hábmera ja Bálága suohkana lij vilá váksjoma vuolen stáhtas. Dálla lij 16 suohkana Robek-listan Vuonarijkan, valla gå jáhke l vássám de la vájbi dåssju lågev suohkana, jáhkká Suohkana- ja ådåstuhttemdepartemænnta.
  Dá suohkana vierttiji ájn Suohkandepartementas gatjádit jus guhkesájggásasj sjiehtadusájt galggi ásadit, jali jus rudájt hæhttuji luojkkat. Gålmmå jage dás åvddåla lidjin 47 suohkana Robek-llistan, ja jagen 2004 lidjin 188 suohkana dán listan.

 • Ådå singel oasse stuoráp prosjevtas

  Kalle Urheima ådå singel «Don besset jođášit/Journeying» almoduvvá duorastagá. Dát la oasse trilogias majna Urheim la dán jage barggamin aktan Svein Schultzajn Hábmeris. Dájddár Kristine Havblikk, sån aj Hábmeris, la gåvåv ietjas dájdajs dán ådå singelij luojkkam.

  Kalle Urheim og Kristine Havblikk
  Foto: Kjell Fredriksen
 • Rudá asstoájgedåjmajda ávkken

  Åvddånammadus Divtasvuonan la juohkusav válljim mij árvvalusájt galggá buktet gåk rudáj dahkat asstoájgedåjmajda gå bieggamilopárkajn Gievsfierdaváren lij gærggam. Dåjma lij aj tjanádum rádjebálggáj mij la aktisasjdoajmma Jielleváre ja Divtasvuona suohkanij gaskan. Dålusj bálggáv majt lij vat mærkkum ja åbdedam, ja idjadim- ja vuojñadimsajijt gárvedam sidjij gudi vájaldij dan milta.

  Rijddabårre, Slabávuonan, Divtasvuonan.
  Foto: Sander Andersen / NRK
 • Ballangen Camping ådå æjgát

  Ballangen camping la ådå æjgát Pippira siidas Bálágin Nordlándan. Kvandahlmusea sjaddá aj dajna sierra aksjavidnudahka, ja fiekse Pippira siidan galggá musean ja duodjelanján. – Sjaddá gal ådå ja geldulasj ájgge, ja mån dal joarkáv giellakursaj ja sáme tsieggimteknihkav nuppijda oahppat, tjállá Pippira siida åvdep æjgát Ingolf Kvandahl e-påstan NRKaj.

  Det samiske tunet Pippira Siida
  Foto: Skjermdump / NRK
 • Millijåvnå sebrudakåvddånahttemij

  Ájluovtan Divtasvuonan la vat ådå prosjækta jådon mij ulmijt la Ájluovta sebrudagáv åvddånahttet. Da la Nordlánda fylkasuohkan mij dáv álgat. Dát ådå prosjækta le, gåk NRK dádjat, viehka stuoráp gå åvdep prosjækta majna gæhttjalin álgadit soames jage duogen, valla masi suohkanstivrra Divtasvuonan ittjij lijkku. Gasskavahko la vuostasj tjåhkanibme referansejuohkusin gånnå aj njunnjutjav válljiji. Åvddånahttemprográmma Ájluokta 2020-2024 la dán ådå prosjevta namma.

  Drag i Tysfjord
  Foto: Simon Piera Paulsen

RADIO

TV

Nyheter på samisk
Vi har blitt kjent med hverdagen deres gjennom serien "Rensköterna" på SVT, nå er dem gjester i "Studio Sápmi". I tillegg kommer gruppa som blander salmer med joik, er de redd for å provosere noen?