NRK Meny
Normal

Jubler for oppvekstsenteret i Sirbmá

Nå er det klart. Et enstemmig kommunestyre går inn for å opprettholde skole- og barnehagetilbudet i Sirbmá. Flerebarnsmor Nancy Porsanger Anti jubler.

Nancy Porsanger Anti på kommunestyremøte

Senterpartiets Nancy Porsanger Anti er glad for flertallsvedtaket. I stedet for å bli nedlagt, skal oppvekstsenteret i Sirbmá utvikles som et grenseoverskridende tilbud i Utsjok og Sirbmá.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Som kommunestyrerepresentant for Senterpartiet var hun selv med på å berge oppvekstsenteret.

I tillegg skal Tana kommune igangsette utredning av grenseoverskridende samarbeid med Utsjok kommune for å etablere felles skole, leirskole og språkbadskole for fjernundervisning i Sirbmá.

Det var Nancy Porsanger Anti sjøl som foreslå tilleggsforslaget.

Per Ivar Stranden (Ap) på kommunestyremøte i Tana

Per Ivar Stranden (Ap) la frem et fellesforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Felleslista, SV og Samefolketsparti/NSR.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Flertallsgruppa bestående av Arbeiderpartiet, Felleslista, Sosialistisk Venstreparti og Samefolkets Parti hadde på forhånd lagt frem et fellesforslag hvor det det gikk frem at de aktet å holde valgløftene og verne oppvekstsenteret i Sirbmá i planperioden 2015-18.

Forslaget ble vedtatt med støtte fra Senterpartiet.

– Vi ønsker å slå ring om samiske oppvekstsentre og samisk språk, sa Arbeiderpartiets talsmann Per Ivar Henriksen under debatten.

Flytter på ti millioner kroner

Salderingsbehovet var på over ti millioner kroner i økonomiplanperioden 2015-2018. Nedlegging av oppvekstsenteret i Sirbmá som består av barnehage og skole, var et av tiltakene som rådmannen har foreslått for å få budsjettet i balanse. Det er ikke første gang at senteret trues med nedlegging.

Oppvekstsenteret har åtte elever i skoleåret 2015/16, ett barn mer enn i dag. Ifølge rådmannens framstilling, vil elevtallet være mellom 8-9 fra neste skoleår til skoleåret 2018/19.

– Utfordringene er at det for lite barn nå og dessverre også på sikt i dette området, mente varaordfører Hartvik Hansen (Felleslista).

Men så lenge det er elevgrunnlag her, vil han skjerme oppvekstsenteret. Han beklaget at kommunestyret tidligere ikke har støttet Felleslistas forslag om å ha samarbeid med barnehagen i Utsjok i Finland.

Utfordrer til bedre samarbeid med Utsjok

Dersom barnehagen i Sirbmá blir lagt ned, vil de være uten barnehage.

– Et eventuelt samarbeid med Utsjok, ville gjort situasjonen enklere, mente varaordføreren.

Han viste til at det mangeårige grenseoverskridende samarbeid mellom skolene i Sirbmá og Utsjok har fungert bra.

– Vi håper at skolesamarbeidet kan fortsette, og brukes som et mønster også i barnehagen og andre steder, sa Hansen.

Dårlig erfaring

I tillegg til samarbeidspartnere, var også også Senterpartiets representanter sterkt opptatt av ŋåskjerme oppvekstsenteret.

– Jeg har engang vært med på å legge ned en skole. Jeg trodde at dette ville være bra for bygda. Der tok jeg feil, sa Sps kommunestyrerepresentant Einar Johansen.

Vil ha leirskoleordning

Solbjørg Ravna

Solbjørg Ravna (Samefolkets Parti/NSR) mener at det bør gis leirskoletilbud på oppvekstsenteret i Sirbmá.

Foto: Harry Johansen / NRK

Solbjørg Ravna i Samefolkets Parti/NSR er enig med vararodføreren om å satse mer på grenseoverskridende samarbeid. Også hun mener at oppvekstsenteret må bestå så lenge det er elevgrunnlag.

– Kommunen bør i tillegg utrede om det er mulig å få et leirskoletilbud ved oppvekstsenteret i Sirbmá, mente Ravna.

Høyre etterlyser utredning

Også Høyres representant Kåre Brevik mener det er verdt å satse mer på skolesamarbeid mellom Utsjok og Finland.

– Men ideen om en felles grensekole er ikke blitt unnfanget her på rådhuset, fremholdt Breivik.

Han utfordret kommunen å utrede ideen som et Interrec prosjekt.

– Ikke vanskelig å legge ned en skole

Senterparitets Nancy Porsanger Anti er en av de som har barn på oppvekstsenteret i Sirbmá.

– Jeg snakker vel derfor for min syke mor når jeg ønsker å slå ring om oppvekstsenteret, sa Anti under debatten.

– Nei. Du trenger ikke å være redd for å kjempe for skolen. Vi skjønner at du gjør det, svarte ordfører Frank Ingilæ (Ap).

Nancy Porsaner Anti viser til at det ikke er noen vanskelig sak å legge ned en skole dersom man vil det.

– Men det ville isåfall bety at bygdene i øvre del av Tana skal avfolkes, mente Anti.

– Viktig med sterkt samisk miljø

Også hun synes at det er på tide at fagfolk får i oppdrag å utrede grensoverskridende samisk skoletilbud.

Tone Orvik Kollstrøm

Flertallet har sviktet de eldre i sitt budsjett, mener Høyres kommunestyrerepresentant Tone Orvik Kollstrøm.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi trenger et trygt samisk miljø dersom kulturen i Tanadalen skal ha utviklingsmuligheter, sa Anti.

Etter hennes mening ligger alt det fysiske til rette i Sirbmá.

– Også kompetansen ligger her, sa Anti. Men hun mener det vil være vanskelig å få et varig samarbeid med Utsjok dersom oppvekstsenteret i Sirbmá stadig skal bli truet med nedlegging.

Både ordfører Frank Ingilæ (Ap) og Arbeiderpartiets talsmann, Per Ivar Stranden, kristerte Høyre for å ville legge ned oppvekstsenteret i Sirbmá.

Høyres Tone Orvik Kollstrøm mener at flertallet har ofret omsorgstilbudet til eldre i sitt budsjett.

Like før votering fremholdt Kåre Brevik i Høyre at også de har ønsket å beholde oppvekstsenteret i Sirbmá. Da Høyres og Fremskrittspartiets budsjettforslag falt mot 8 stemmer, stemte de subsidert på fellesforslaget fra flertallsgruppa.