– Endelig får jeg råd til egen båt

– Det er her pengene ligger, sier vadsøværing Kjetil Sivertsen (23), og viser frem en kongekrabbe. Nå vil han skaffe seg egen båt.

Kjetil Sivertsen, Vadsø
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det kan han gjøre etter at fylkestinget i Finnmark har vedtatt et rekrutteringsfond for fiskere som investerer i fiskefartøy og kvoter.

Kjetil er glad for vedtaket som ble fremmet av Arbeiderpartiet og fikk støtte fra Høyre, Samefolkets Parti og Kystpartiet.

Trives på sjøen

Helt siden Kjetil ble ferdig på ungdomskolen, har han vært på sjøen.

– Jeg trives med dette og kan ikke tenke meg noe annet.

Planen har vært å kjøpe seg egen fiskebåt. Men det har bare blitt med drømmen.

– Dagens låneordninger er altfor dyre. Og jeg har ingen egenkapital, svarer han og regner med å måtte punge ut flere millioner kroner for båt og fiskekvote.

Lavterskellån

Det er det gamle investeringsfondet for marin sektor som er endret til rekrutteringsfond. Fiskere som har fått lån gjennom dette fondet, har betalt dyre renter, 11,65 %.

– Med den nye ordningen, får fiskere adskillig bedre lånevilkår. Rentene skal maks være én prosent over Norges Banks styringsrente, forklarer fylkesordfører Runar Sjåstad.

Lavterskellånet skal gjøre det enklere for å skaffe seg egenkapital, og få støtte hos Innovasjon Norge og i bankene.

Flere vil bli fiskere

– Vi ser for oss at hvis hovedlinjene i Kystfiskeutvalget blir godkjent, så kommer det til å bli flere som både får muligheter og ønsker seg inn i fiskeriene i Finnmark, gjerne unge folk uten mye egenkapital. Og da er dette her en virkemiddel for å sette dem i stand til å komme inn i yrket.

Både fylkesordføreren og Kjetil Sivertsen håper på at Stortinget vil vedta Kystfiskeutvalgets forslag. Da vil folk som er bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark, ha rett til fiske med gratis kvoter i havet utenfor Finnmark.

– Gratis kvoter og billig låneordning, gjør det mulig for unge folk som meg, å etablere seg som fisker med egen båt. Det blir vel en 35 fots båt, hvis jeg finner en brukbar båt til en fornuftig pris, sier Kjetil Siversten.