Jubler for åpning av språksenter

Onsdag 19. september åpnes Kvænangen språksenter. Gunn Anita Jacobsen (NSR) betegner det som en stor og viktig dag for å sikre fremtiden for samisk språk i dette området. – Samisk språk er i en sårbar situasjon hvor hver enkelt språkbruker er viktig, og hver nye som lærer seg samisk er et viktig bidrag til å bevare språket vårt.