Jubileet delt inn etter samiske årstider

Bodø by feirer 200-års jubileum gjennom hele året. – Det samiske er en sentral del av markeringa, fastslår prosjektleder.

Flott vinterdag i Bodø by.

Denne byen markerer jubileet sitt med samisk innhold.

Foto: Tove Anita Jensen

Det er 200 år siden Bodø by fikk status som handelssted. Det skal feires med mange ulike arrangementer gjennom hele året. Jubileumsåret er delt inn etter de samiske åtte årstidene med hvert sitt unike tema. Samiske arrangementer er godt representert i jubileumsprogrammet.

– Det samiske er en styrke for Bodø

– Året starter med temaet "Fortid møter fremtid", og her blir det kronikker, foredrag og andre ting som blir å synliggjøre den samiske historien og kulturen. Neste tema "Bydannelse, fiske og handel" starter med en utstillingsåpning av pitesamiske stednavn i Nordlandsmuseet. Det samiske skal være en sentral del av markeringen, sier prosjektleder for jubileet Tomas Lønsetteig.

Tomas Lønsetteig

Tomas Lønsetteig har planene klare for jubileumsåret.

Foto: Bodø kommune

Jubileet godt i gang

– Selv om selve bybursdagen er 20. mai, så ønsker vi å feire gjennom hele året. Det begynte allerede nyttårsaften med markering i havna og rakettoppskyting ved Nyholmen skanse, sier Lønsetteig, og legger til at det var bosetning her lenge før Bodø fikk status som by.

Velkommen til Bådåddjo

En by i vekst

– Her har det bodd folk lenge. Men i den tiden var det kun menn i folketellingene, så tallene har noen avvik. Kvinner og barn ble ikke regnet med. Den befolkninga som var her, var også samer.

Samisk språksenter i denne byen kan bli en realitet

Året var 1816. Og nå, 200 år etter, har byen over 50.000 innbyggere.

Bodøgård og Bodin kirke

Bodø ca 1840.

Foto: Litografi av Georg Prahl.

– Det var Klondyke-tilstander på 1860-tallet. Det var da det virkelig begynte å blomstre. Veksten skyldtes for det meste det gode sildefisket.

Samisk sijdda i rådhusparken

Den største synliggjøringa av det samiske blir under samisk uke, som er første uka i februar. Nordlandsmuseet får besøk av Åarjelhsaemien Teatere, og det blir, som nevnt, utstilling som tar for seg pitesamiske stedsnavn. Og onsdag den uken åpnes en sijdda i rådhusparken, sier koordinator for samiske saker i Bodø kommune, Torill Svedhaug.

Tagget ned Bodøs nye samiske skilt

Torill Svedhaug

Samisk koordinator i Bodø kommune, Toril Svedhaug ser spesielt fram til den samiske uka i jubileumsåret.

Foto: Privat

– Sijddaen blir hovedattraksjonen i år. Da henter vi mange ting fra Ersvika samiske sijdda. Det blir én stor lavvo og 2-3 små lavvoer. I den store lavvoen blir det et opplegg med skuespiller Mikkel Gaup, og det blir salg av samisk mat som elever på kokkelinja ved Bodø videregående skole har ansvar for.