Jovsset Ánte Saras mor i retten: – 75 dyr er et avviklingsvedtak

Anne Marie A. Siri, mor til Jovsset Ánte Sara, fortalte i retten i dag hvor tøft sønnen har det. Vedtaket om at han må redusere til 75 rein har gått hardt inn på ham.

Anne Marie Siri i tingretten som vitne

Jovsset Ánte Saras mor Anne Marie Siri i tingretten som vitne

Foto: Liv Inger Somby/NRK

I dag er dag to av rettsaken i Indre Finnmark tingrett hvor den unge reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara har stevnet staten i reintallssaken.

– Også økonomisk tøft

Jovsset Ánte Saras mor Anne Marie A. Siri var innkalt som vitne. Hun fortalte retten at det også har vært økonomisk tøft for Jovsset Ánte.

– Jovsset Ánte har alltid vært veldig sparsommelig. Han hadde spart penger, fordi han ville kjøpe utstyr til å ta på fjellet. Da han fikk vite at han ikke lenger får tilskudd, at han mister retten til det, så tømte han kontoen sin, sparepengene, for å komme seg videre.

Mor Anne Marie Siri fortalte også i retten at sønnen ikke så i 2012 at posisjoneringer skjedde, at noen økte flokkene sine for å komme bedre ut ved en forholdsmessig reduksjon.

– Han så det ikke, han var veldig ung da.

– Retten er vår siste utvei

Vedtaket om at Jovsset Ante må redusere til 75 dyr kom i februar 2013. Han prøvde å få til en avtale med distriktet, men det godtok ikke de andre i distriktet.

– Han vet at det ikke er mulig å drive med 75 dyr og han vil ikke leke reindrift. Han er nødt til å ta seg arbeid for å ha penger. Det går så lenge han har familien i ryggen. Problemet er at vår familie har bare en siidaandel og det er ikke driftsgrunnlag med 75 dyr. Da må man avvikle. I teorien kan man holde på i par år til. 75 dyr er et avviklingsvedtak.

– Hvordan preger det sønnen din?

– Han har vært skuffet, sint. Jeg har sagt til ham at han har prøvd å komme til enighet med distriktet, at staten har gjort et vedtak og vi prøver saken i retten. Det gir håp om at han klarer seg gjennom disse tidene, når saken er i retten. At saken nå er i retten er vår siste utvei, sa Siri i retten i dag.