Josef Ingmar Vedhugnes

Josef Ingmar Vedhugnes er 11. kandidat på Aps liste i valgkrets 2.

Josef Vedhugnes
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han er født 3.10.1948. Bosatt i Indre Billefjord i Porsanger kommune. Han er politisk rådgiver for sametingspresident Egil Olli. Vedhugnes har permisjon fra jobben som økonomisjef i Porsanger kommune.

I kommunen var 672 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele valgkretsen var det 3.521 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

Økonomi

Josef Ingmar Vedhugnes (1948)

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

429.752

548.085

150.113

2007

460.786

751.032

166.650

Roller

Han er styremedlem i Finnmarkseiendommen (FeFo). Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 40.348.000 kr, og et driftsresultat på 10.085.000 kr. Daglig leder i selskapet er Jon Aarseth Meløy.

Sivilstand
Gift med Else Olsen Vedhugnes

Barn
Jørn Arve født 1976, Joril Kristin født 1983

Utdanning
2005 Samisk grunnfag, Samisk høgskole
1997-98 Ledelse og organisasjonsutvikling, Høgskolen i Harstad
1995-96 Kompetansestyring og økonomi, BI-senter Oslo
1988 DH-kandidat i økonomi og adminstrasjon, Distriktshøgskolen i Finnnmark
1974 Postskolen, Oslo.
Den samiske yrkesskolen, Kautokeino

Yrkesbakgrunn
1998-04 Plan- og økonomileder i Porsanger kommune.
1993-97 Opplæringsleder, Kommunal opplæring
1992-93 Assisterende rådmann, Porsanger kommune
1984-92 Sekretariatsleder, Kommunenes sentralforbund
1966-84 Poststyrer, Postverket

Verv
1976-1991 Kommunestyrerepresentant, Porsanger kommune
1984-1987 Formannskapsmedlem, Porsanger kommune
1981-1989 Nestleder Samisk Utviklingsfond
1978-1982 Leder for Den norske Postorganisasjon, avd. Finnmark

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant, medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen; leder i fullmaktskomiteen; vararepresentant i Tilskuddsstyret
2005-07 Sametingsrepresentant, leder i møtelederskapet (plenumsleder), medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen, leder i fullmaktskomiteen
2001-05 Sametingsrepresentant; leder i møtelederskapet, medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen
1997-01 Sametingsrepresentant
1998-01 Leder i Samisk språkråd

Språk
Samisk

Google-treff:

2.100 pr. mars 2009.