Jordskifteretten i beitekonflikter

Finnmark jordskifterett kan få jobben med å rydde opp i de årelange beitekonfliktene i reindrifta på Finnmarksvidda. Det foreslår Landbruks- og matdepartementet.

Men jordskifteretten melder at de har mer enn nok å gjøre fra før, og har allerede i dag en forventet saksbehandlingstid på to år.

Jordskifterettsleder Dagfinn Kleveland krever både flere ansatte og styrket samisk kompetanse om de skal ta jobben.

Norske Reindriftssamers Landsforbund ønsket seg helst en egen reinbeitekommisjon, men tror jordskifteretten kan hjelpe til med å avklare beitegrensene.