Jordras stengte veistrekning – ble åpnet igjen i natt

Et leirras sperret begge kjørebanene på riksvei 93 i Kløfta ved Alta sent torsdag kveld.

Leirras over vei

Ned skråninga gikk leirraset, og meide ned alt av trær og tuer i sin vei.

Foto: Josef Per Buljo / Privat

Leirraset gikk ved Ávžejávri, sør for Kløfta. Det varme været i det siste har gjort at snøen for fullt har begynt å smelte oppe på vidda.

Ingen biler eller personer ble tatt av raset. Veien ble åpnet 00:30 fredag. Jordraset hindret trafikken i nærmere 2.5 time.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurderer ikke flom- og jordskredfaren i Finnmark generelt som særlig stor.

Ras over vei i kløfta

Trafikken stoppet opp pga. raset sent i går kveld.

Foto: Josef Per Buljo / Privat

Skader lokalt

I NVEs flom- og skredvarsling både flom- og jordskredfaren i Finnmark satt til aktsomhetsnivå gult eller aktsomhetsnivå 2, det vil si nest lavest i en skala til 4.

Aktsomhetsnivå 2 betyr en situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

  • Noen skredhendelser; enkelte store hendelser kan forekomme.

  • Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc.

  • Spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden.

  • Vannføring tett oppunder oransje nivå.

Aktsomhetsnivå rødt (4) betyr ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader.

I Nordland og Troms er flomfaren fredag og lørdag på aktsomhetsnivå 3, det vil si alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Jordskredfaren i disse fylkene er på nivå 2.