Jon Anders Mortensson

Jon Anders Mortensson er 5. kandidat på Aps liste i valgkrets 6.

Han er født 22.2.1959. Bosatt i Drevsjø i Engerdal.

Økonomi

Jon Anders Mortensson

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

289 160

678 025

105 000

2007

292 741

1 055 428

108 875

Roller

Han står oppført som eier av Femundsmarka Vilt & Mobilslakt AS. Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter på 2.631.000 kr, mens resultat før skatt var 76.000 kr. Styreleder er Ristin M. Mortensson.

Mortensson varamedlem i styret til Stiftelsen Femundsmarka Nasjonalparksenter Elgå. Styreleder er Marit Nyhuus. Driftsinntektene i 2007 var 279.000 kr, mens resultat før skatt var 12.000 kr.

Han er også oppført som eier og styremedlem i Vilteksperten Midt Eiendom AS. Daglig leder og største eier er Harry Dyrstad. I 2007 var driftsinntektene 7.780.000 kr, mens resultat før skatt var 351.000 kr.

Se også: Maktbasen