Johtolatlihkuhisvuohta

Lea leamaš johtolat lihkuhisvuohta E-10 luottas Farstad-guovllus Nordlánddas dán ijá. Dievdu galgá bihkon čielgebákčasiid ja iskkojuvvo dearvvašvuođabargin. Biilavuodji lea ribahan biilla doaresbeallái. Dán dieđiha Nordlándda politiijaguovlu Twitteris.