Johtolatlihkohisvuohta Fálesnuoris

Fálesnuori šaldis, Fálesnuori suohkanis lea leamaš johtolatlihkohisvuohta. Mohtorsihkkel lea gopmánan, ja vuoddji lea bávččagahttán juolggi. Ambulánsa lea jođus báikái, ja politiijat eai navdde vuoddji rihkkon lága.

Laster Twitter-innhold