Johtolatlihkohisvuohta

Riikageaidnu 93s, gaskkal Gievdneguoika ja Nieidagoržži lea deaividan johtolatlihkohisvuohta. Heahteveahkebálvalusat leat jođus báikái. Duopparbiila ja smávvabiila galgaba leat beaškkehan oktii. Okta olmmoš dat galgá leat veahá roasmmehuvvan ja oažžu veahki báikkis. Politiijat eai vel dieđe siva lihkohisvuhtii.