Hopp til innhold

Johs. Kalvemo: – Nå har jeg fått oppreisning for overvåkningen jeg ble utsatt for i mange år

Det var en stolt Johs. Kalvemo som i kveld takket for Kongens fortjenstmedalje.

Johs. Kalvemo hadde en hilsen til POT under sin takketale da han mottok Kongens fortjentsmedalje.

SE VIDEO: Bare brede smil å se. Fra venstre Johs. Kalvemo (66), kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og NRK Sápmi-direktør Mona Solbakk. - Foto/redigering: Samuel Frode Grønmo

– Jeg har i min jobb som journalist blitt utsatt for overvåking i 20 år. Så jeg kan si at det å få Kongens fortjentsmedalje i dag har vært som en oppreisning for meg. Dette er min hilsen til POT, sa Johs. Kalvemo i sin takketale i kveld.

Litt før klokken 18.50 utdelte kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen medaljen i en høytidlig seremoni i NRK Sápmis kantine.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

En miks fra Johs. Kalvemos dokumentarer.

SE VIDEO: Her kan du blant annet se Johs. Kalvemo foran Brandenburg-porten i Berlin fra programmet «Lappen der Lappen» (1995). - Arkivsøk: Samuel Frode Grønmo - redigering/opplegg: Samuel Frode Grønmo og Dan Robert Larsen

Overvåket i mange år

I mange år ble Kalvemo overvåket av Politiets Overvåkingstjeneste, POT.

Kongens fortjentsmedalje, Johs. Kalvemo

Kongens fortjenstmedalje på Johs. Kalvemos kofte.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

POT fotfulgte Kalvemo på reiser og reportasjer på Nordkalotten, i Norge og det tidligere Sovjetunionen. Fra han i 1977 første gang var i Sovjetunionen og deltok på Nordkalottens Fredsdager i Murmansk og i hvert fall fram til 1992 har POT fulgt Kalvemos bevegelser, skrev fagbladet Journalisten i 2001.

Kalvemo var selv tilstede under stortingets spørretime 21. november 2001, da Olav Gunnar Ballo (SV) ba justisminister Odd Einar Dørum (V) om å forklare mer om overvåkingen av Johs. Kalvemo og andre samer.

– Overvåkingen av journalist Johs. Kalvemo har foregått over lenger tid. Har dette skjedd på politisk eller etnisk grunnlag, spurte Ballo fra stortingets talerstol.

– Det er ingen i Norge som ble registrert eller overvåket på etnisk grunnlag eller fordi de er journalister, hevdet Dørum.

– Dette var et skikkelig POT-svar og jeg har aldri trodd at Dørum fortalte sannheten, påpeker Kalvemo.

– Dette har du ærlig fortjent

Johs. Kalvemo opplyste selv i kveld at det er journalist og programleder Harald Reitan, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og tidligere NRK Sápmi-direktør Nils Johan Heatta som tok initiativet til at han skulle få denne medaljen.

Johs. Kalvemo

Johs. Kalvemo sitter under kveldens tilstelning ved siden av sin kone Astrid. Ved siden av henne sitter tidligere NRK Sápmi-direktør Nils Johan Heatta og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Heatta sa blant annet dette i sin redegjørelse for hvorfor det er naturlig å gi denne medaljen til nettopp Kalvemo:

– Johs. Kalvemo er gjennom sitt arbeid et forbilde for samisk journalister og mediefolk, understreket Heatta.

Kathrine Johnsen

«Sameradioens mor», Kathrine Johnsen.

Foto: John Myhre

Heatta er den som har vært sjef lengst for Johs. Kalvemo, nemlig 30 år.

– På grunn av Johs. Kalvmos journalistiske innsats kan det samiske folk møte fremtiden med respekt og med hevet hode. Jeg mener av hele mitt hjerte at Johs. Kalvemo fortjener denne hederen, sa Heatta i sin tale.

– Nå tror jeg også virkelig at jeg fortjener denne hederen, sa en lykkelig Johs. Kalvemo.

Den eneste i NRKs samiske avdeling som har fått Kongens fortjenstmedalje før Johs. Kalvemo var «Sameradioens mor», Kathrine Johnsen (født 22. oktober 1917 i Tana, død 25. juni 2002 i Tromsø). Hun fikk medaljen for 29 år siden.

Amund Johnskareng, Ann-Jorid Henriksen og Halvdan Nedrejord

Etter Johs. Kalvemos eget ønske er de samiske artistene Amund Johnskareng, Ann-Jorid Henriksen og Halvdan Nedrejord hyret inn for å underholde under kveldens fest.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Korte nyheter

 • Dološ luođit Spotifyas

  Dološ luohtečoakkáldaga lea vejolaš guldalit rávdnjenbálvalusas guovvamánu 8. beaivvi rájes.

  Lea Norgga árktalaš universitehtamusea mii lea bargan DigiJoik nammasaš prošeavttain. Ulbmil lea ođđa almmuhanvugiid bokte rahpat dološ vuorkká eanet olbmuide.

  Lea vuorkáalbuma “Luohtevuorkkás - Bikko Nillá/Nils N. Biti - 1952” mii ilbmá álggos.

  – Luohtečoakkáldagas lea stuora historjjálaš, kultuvrralaš ja musikálalaš árvu. Luđiid ja dajahusaid bokte beassá gullát oasážiid das mot árgabeaivi lei 70 jagi áigi. Musea áigu dán prošeavtta bokte dahkat nu ahte luođit leat olámuttus sihke boarráset ja ođđa buolvvaide, dadjá DigiJoik prošeaktajođiheaddji Camilla Brattland.

  DigitaltMuseum bokte almmuhuvvojit ain eanet luođit, ja vuorká galgá áiggi mielde almmuhuvvot almmolaš arkiivvain, nu go Digitalarkivet (Sámi arkiiva) bokte.

  Foto: Gunnar Fougner / Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek Coverdesign: Bjørn Hatteng
  Foto: Gunnar Fougner/Finnmark fylkesbibliotek
 • Sámediggeráđđi evttoha ásahit mánáidviesu Kárášjohkii

  Sámediggeráđđi evttoha ásahit Stáda mánáidviesu Kárášjohkii. Sámediggeráđđi oaivvilda ahte lea dehálaš Stáda mánáidviesu ásaheamis sihkkarastit duohta fálaldaga sámi mánáide.
  Dalle ferte deattuhit ahte bargiin lea sihke fágalaš gelbbolašvuohta veahkaválddi ja illasteami hárrái, ja sámi giella- ja kulturgelbbolašvuohta, iige dan man olu áššit leat Sis Finnmárkkus, čállá sámediggeráđđi preassadieđáhusas.

  Kárášjogas lea jo nanu sámi fágabiras dearvvašvuođas, earret eará lea doppe Sámi našuvnnalaš psyhkalaš dearvvašvuođa gealboguovddáš (SÁNAG) ja spesialistadoavtterguovddáš.

  – Ágga ahte leat unnit gažadeamit Sis-Finnmárkkus ii sáhte leat mearrideaddjin dás, go Stuorradiggi lea diŋgon mánáidviesu mii fuolaha sámi mánáid fálaldaga sámi guovddášguovlluin, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Finnmárkku politiija ávžžuha, ahte mánáidviessu ásahuvvošii Áltái, go sii oaivvildit olles Finnmárku lea sámi guovddášguovlu.

  Deanu sátnejođiheaddji Helga Pedersen oaivvilda, ahte Finnmárkku boles lea ádden boastut sámi guovddášguovlluid. Diehttalas dás lea sáhka daid sámi hálddašanguovlluin Deanus, Unjárggas, Kárášjogas, Guovdageainnus dahje Porsáŋggus, dadjá Pedersen.

  Runar Myrnes Balto
  Foto: Liv Inger Somby / Sámediggi
 • Garra biekkat Davvi-Norggas

  Garra biekka ja arvviid geažil leat vihtta feargaoktavuođa ja máŋga šaldi giddejuvvon maŋŋebárgga iđida Nordlánddas. Meløyas fas bosui biegga busse eret geainnu alde. Vuoddji lassin ledje guokte olbmo busses.

  Finnmárkku politiija dieđiha fas Twitteris ahte biegga bosui guokte biilla ja guokte guorbmebiilla eret geainnu alde mátta beale Stuorravuona Unjárgga gielddas.

  Ii oktage roasmmohuvvan dáid dáhpáhusain.