John Henrik Eira

John Henrik Eira er 7. kandidat på Aps liste i valgkrets 2.

John Henrik Eira
Foto: NRK

Han er født 24.9.1953. Bosatt i Karasjok. Eira er reineier.

I kommunen var 1.313 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 3.521 i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: JA

John Henrik Eira (1953)

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

226.058

1.435.663

72.442

2007

366.540

2.916.751

137.534

Roller

Han er innehaver av enkeltmannsforetaket Giellaveahkki som ble etablert i 1995.

Eira står oppført som varamedlem til styret i selskapet Davvi Girji AS . Selskapet hadde i 2007 driftsinntekter for 10.631.000 kr, og et driftsresultat på 57.000 kr. Daglig leder i Davvi Girji AS er Synnøve Solbakken-Härkönen som representerer Norske Samers Riksforbund (NSR) i perioden 2005-2009 på Sametinget.

Marit Kirsten Anti Gaup som er 4. kandidat på Aps liste i valgkrets 2, er økonomisjef i Davvi Girji AS. Hun er også styremedlem der.

Eira har vært leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Google-treff:

580 pr. mars 2009.

Mer om John Henrik Eira