Hopp til innhold

Johkafanas gopmanii - dievdu gávdnon duššan

60-jahkásaš dievdu lea gávdnon duššan, maŋŋel go johkafanas gopmánii Anárjogas mannan ija.

Les på norsk: Elvebåt kantret i Finnmark – mann funnet omkommet

LIHKKUHISVUOHTA: Fanas gopmanii Norgga ja Suoma rádjajogas, Anárjogas, mannan ija.

Dievdu gávdnui jogas, sullii 20 mehtera eret báikkis gos jávkái, lohká Finnmárkku politiijaguovddáža operašuvdnajođiheaddji, Tarjei Leinan Mathiesen.

Son muitala ahte dievdu lea váldon gáddái norgga bealde.

Laster Twitter-innhold

Dievdu gávdnui badjelaš diibmu 10 odne ovdalgaskabeaivve.

60-jahkásaš dievdu dieđihuvvui láhppon mannan ija maŋŋel go johkafanas gopmánii Suoma ja Norgga rádjajogas Anárjogas, Kárášjoga gielddas.

– Fatnasis ledje guokte olbmo. Nubbi nagodii beassat gáddái. Nubbi fas manai fatnasa mielde vulos, muitala Finnmárkku politiijaguovddáža operašuvdna jođiheaddji Torfinn Halvari.

Darvánii fatnasii

Lihkohisvuohta lea dáhpáhuvvan go dievddut leigga bidjame fatnasa johkii.

– Fanas gártái doarrás ja soai eaba de leat nagodan doallat fatnasa ja nubbe dievdu gárttai johkii ja darvánii fatnasii, lohká Halvari.

Dat nubbe dievdu beasai gáddái suoma bealde, ja dieđihii lihkohisvuođa birra Suoma heahteguovddážii. Go dievdu fas bođii johkagáddái lei dat nubbe dievdu jávkan.

Ohcan helikopteriin

Politiijat ožžo dieđu lihkohisvuođa birra váldogádjunguovddážis diibmu 00.55.

– Váldogádjunguovddáš sáddii Sea- King helikoptera báikái, mii lea girdán báikki badjel, lohká Halvari.

Ovdalaš diibmu čieža ollejedje politiijat báikái gos dievdu lei maŋemus oidnon, ja álge ohcat su.

Torfinn Halvari

Norgga gádjunbeatnagat, Rukses Ruossa, ja sivilsuodjalus leat jođus báikái ovttas politijaiguin, muitalii Finnmárkku politiijaguovddáža operašuvdna jođiheaddji Torfinn Halvari.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Ohcan sihke Suoma ja Norgga bealde

Ovdalaš diibmu čieža ollejedje politiijat báikái gos fanas gopmánii, sullii čieža miilla lulábealde váldogeainnu.

Gádjunveahka ozai dievddu johkagáttis sihke norgga ja suoma bealde, johkafatnasiiguin ja gummefatnasiiguin.

– Mii leat ožžon veahki Deanučázádaga guolástanhálddahusa johkavávttain, geat dovdet guovllu bures, muitalii Halvarii viđa áigge iđđes.

Gádjunakšuvdna lea dál loahpahuvvon, ja politiijat leat dutkame ášši vai ožžot čielgasii mii lea dáhpáhuvvan.

Korte nyheter

 • Dronning Sonja om kommisjonsrapporten: – Det er mitt håp at vi vil lytte med ønske om å forstå

  Torsdag la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport om statens fornorsking av samer, kvener og skogfinner.

  Mens det så langt har vært få kommentarer til rapporten fra øverste myndigheter, benyttet Dronning Sonja anledningen til å dele sine tanker om rapporten under kongeparets reise i Nord-Norge.

  – Det er mitt håp at den nylig fremlagte rapporten om fornorskningen overfor samer, kvener og skogfinner vil gjøre noe positivt med oss. At vi vil lytte, med et ønske om å forstå, og lære av historiene som fortelles i den.

  Slik at vi sammen kan gå videre – litt klokere og ydmyke i møte med den fryktelige uretten som ble begått over så lang tid. Det er et felles ansvar for oss alle.

  Det sa dronning Sonja fra talerstolen i Hattfjelldal eller Aarborte, som kommunen heter på sørsamisk.

  Kongeparet er på fylkestur i Nordland og skal besøke seks kommuner: Hemnes, Hattfjelldal, Leirfjord, Vevelstad, Sømna og Bindal.

  Under talen sin løftet Dronningen også frem den samiske pioneerkvinnen Elsa Laula Renberg, som har røtter i Hattfjelldal.

  På kongehusets offisielle nettside deles også bilder fra kongeparets reise i Nord-Norge (kongehuset.no). Fylkesturen avsluttes i Bindal på torsdag.

  KONGEPARET - Hattfjelldal
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK
 • Guovdageainnu gieldda oažžu 5,5 miljovnna ruvnnu fylkkagielddas

  – Mii illudat go nuppástuhttinbarggu leat olahan buriid bohtosiid oanehis áiggis, čállá Romssa ja Finnmárkku fylkkaráđđi, ealáhus, plána, kultuvra ja biras, Marlene Bråthen (Gb), preassadieđáhusas.

  Guovdageainnu gieldda oaččui formálalaš nuppástuhttinstáhtusa guovvamánus 2019:s go gielddas lei duođalaš dilli, sihke ealáhusaid ja servodaga dáfus.

  Gielda oažžu dál 5,5 miljovnna ruvnno 2023:s joatkit nuppástuhttinbarggu maid leat čađaheamen. Gieldda sáhttá fas ohcat doarjaga 2024, ja nuppástuhttinprográmma bistá 2035 lohppii.

  Fylkkaráđđi juolluda maid gildii doarjaga ásahit ja ovddidit gielddalaš dearvvašvuođa-, oahppan- ja hálddašanfálaldagaid dán jagi.

  Doarjja lea 427.813 ruvnnu.

  Les på norsk.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK
 • Kautokeino får 5,5 millioner fra fylkeskommunen

  – Det er med glede vi opplever at omstillingsarbeidet i Kautokeino har oppnådd meget gode resultater på kort tid, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

  Kautokeino kommune fikk formelt omstillingsstatus februar 2019 på grunn av at kommunen var i en svært alvorlig situasjon, både nærings- og samfunnsmessig.

  Kommunen får nå 5,5 millioner kroner i 2023 for å fortsette omstillingsarbeidet som de er i gang med.

  Kautokeino kommune kan søke på tilskuddet igjen i 2024.

  Omstillingsprogrammet varer ut 2025.

  Fylkesrådet bevilger også kommunen et tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings og mestringstilbud for 2023.

  Dette tilskuddet er på 427.813 kroner.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK