Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Mikkelsen Sara er 2. kandidat på lista til Samer bosatt i Sør-Norge i valgkrets 7.

Johan Mikkel Sara
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Han er født 2. juni 1953. Sametingsrepresentant. Bosatt i Oslo.

I kommunen var 534 personer i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.395 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Johan Mikkel Sara

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

435 125

0

169 634

2007

447 313

0

178 772

Sivilstand
Samboer

Utdanning
1980: Flyteknikerkurs, Scandinaviens Flygtekniska Akademi Göteborg
1975-76: Utdanning og arbeid som flyger/instruktør
1975: North America Institute of Aviation, New Jersey
1972: NKIs tekniske skole, Alta
1970: Den samiske folkehøyskole, Karasjok

Yrkesbakgrunn
Næringsdrivende

Verv
1989-91: Styremedlem i Oslo Sámiid Searvi, delvis fungert som leder i 1991
Vararepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen, medlem i Kontrollkomiteen, medlem i Samisk parlamentarisk råd
2005-07 Sametingsrepresentant; visepresident og medlem i Sametingsrådet, medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen
2001-05 Sametingsrepresentant; medlem i Sametingsrådet, medlem i Nærings- og kulturkomiteen
1997-01 Sametingsrepresentant; leder i møtelederskapet; nestleder i Samisk kulturminneråd
1993-97 Sametingsrepresentant
1989-93 Sametingsrepresentant

Språk
Samisk