Johan Anton Larsen

Johan Anton Larsen er 10. kandidat på lista til Norske Samers Riksforbund (NSR) i valgkrets 3.

Han er født 13. desember 1938. Han er pensjonist. Bosatt i Burfjord i Kvænangen kommune.

I kommunen var 120 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.736 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Johan Anton Larsen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

75 932

0

4 591

2007

163 348

325 788

26 193

Roller

Han står oppført som innehaver av et enkeltmannsforetak som ble etablert i 1995.