NRK Meny
Normal

Jobber med verneplaner

Klima- og miljødepartementet har ikke avsluttet verneplanene i Kautokeino og Karasjok, og nå vil ministeren ha dialog om de videre prosessene.

klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft
Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Det har vært stor motstand både i Kautokeino og Karasjok mot de prosessene som tidigere har vært i regjeringen, rundt utvidelsen av Øvre Anárjohka nasjonalpark (Kautokeino/Karasjok kommune) og verneplanen for Muvrešáhpi nasjonalpark/Goahteluoppal landskapsvernområde i Kautokeino.

Basevuovdi/Helligskog- Áŋŋel/Angeli Grunneierforening i Karasjok har i et brev til statsminister Erna Solberg og Klima- og miljøminister Tine Sundtoft bedt om at de nå endelig erklærer denne nasjonalplanen for nasjonalparker for avsluttet.

Kjører over folk

Styreleder Stig Harby i Basevuovdi/Helligskog- Áŋŋel/Angeli Grunneierforening har bedt om at regjeringen nå offisielt avslutter landsplanen for nasjonalparker fra 1992, fordi de ser at en over 20 år gammel plan ikke lenger kan brukes som grunnlag for ytterligere vern i Finnmark.

– Det er utilfredsstillende at denne saken fortsatt skal ligge over oss, derfor bør den nå avsluttes, sier Harby, som snakker om utvidelsen av Øvre Anárjohka nasjonalpark.

Harby mener at man nå misbruker verneplanene, for i begynnelsen bestod planene om et mindre landskapsvernområde i Goššjohkdalen, i Øvre Anárjohka nasjonalpark, men nå er verneområdet utvidet.

Motstand mot utvidelse

Øvre Anárjohka nasjonalpark som ligger i både Kautokeino og Karasjok kommune, er på 1409 kvadratkilometer, men er foreslått utvidet med ytterligere 497 kvadratkilometer, som også omfatter Máhtošvuovdi naturreservat på ca. 4,1 kvadratkilometer i Karasjok kommune.

Da saken om utvidelse av nasjonalparken var ute til høring i 2010, kom det inn 31 høringsuttalelser til Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen oversendte sin tilrådning til Direktoratet for naturforvaltning, som også sendte den ut på høring, og da fikk man inn seks høringsuttalelser.

Sametinget har hele tiden ønsket konsultasjoner i saken, men det direkte med Miljøverndepartementet.

Muvrešáhpi nasjonalpark/Goahteluoppal landskapsvernområde i Kautokeino blir på 291 kvadratkilometer, men også her har det vært stor motstand mot verneplanene.

Vil ha dialog

Klima- og miljødepartementet har ikke sendt noe svar til Basevuovdi/Helligskog- Áŋŋel/Angeli Grunneierforening i Karasjok, på henvendelsen deres, men den ligger fortsatt til behandling i departementet og er foreløpig ikke besvart. Det opplyser avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet Øivind Dannevig, via kommunikasjonsavdelingen i departementet.

Også Sametinget ønsker dialog om disse prosessene, og har invitert Klima- og miljøminister Tine Sundtoft på besøk til Finnmark.

– Om brevet vårt fører til at man får til en god dialog i disse sakene og at ministeren kommer på besøk, så har vårt engasjement ført til noe positivt, sier Styreleder Stig Harby i Basevuovdi/Helligskog- Áŋŋel/Angeli Grunneierforening.

Mange interesser

For Sametinget er det viktig å få møte Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, for sametingsrådet ser at utvidelser i disse områdene kommer i konflikt med næringsinteresser og vil svekke grunneieres rettigheter.

– Det er mange ting vi i Sametinget ønsker å ta opp med ministeren, og disse verneplanene i Finnmark er noe av det som vi skal ta opp med ministeren, sier sametingsråd Thomas Åhrén.

Sametingsråd Thomas Åhrén

Sametingsråd Thomas Åhrén ønsker å møte Klima- og miljøminister Tine Sundtoft om verneplanene i Finnmark.

Foto: Sametinget.no

Når det møtet blir kan ikke Åhrén si noe om nu, men de hadde invitert Tine Sundtoft til Nesseby denne uken, der Sametingsrådet har møte, men ministeren hadde ikke anledning til å treffe Sametingsrådet denne uken.

Departementet avventer nå svar på statsrådens brev til kommunene Kautokeino og Karasjok og Sametinget, før det gås videre med planlegging av Finnmarksbesøk, og det er opp til disse å invitere til møte, opplyser avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet, Øivind Dannevig.

Er ikke lagt bort

I brevet som Tine Sundtoft har sendt til blant annet Sametinget, skriver hun at utvidelsen av Øvre Anárjohka nasjonalpark og verneplanen for Muvrešáhpi nasjonalpark/Goahteluoppal landskapsvernområde er til sluttbehandling i departementet, og Sundtoft er kjent med at det har vært uttrykt mye lokal motstand mot planene.

– Jeg har tro på at en gjennom dialog og prosesser kan finne frem til gode løsninger som ivaretar ulike interesser og behov ved en eventuell gjennomføring av verneforslag, sier Tine Sundtoft.