Hopp til innhold

Tre år med lakseforhandlinger nærmer seg slutten

I over tiår har forskere advart om at det er faretruende lite laks i det som av mange betegnes som verdens viktigste vassdrag for atlantisk laks – om få uker skal løsningen være på plass.

Gytelaks i Tanavassdraget

Et av målene med de nye forvaltningsreglene er å få nok laks opp i sideelvene. Disse laksene klarte å komme seg til sin «barndomselv» i Tanavassdraget.

Foto: Narve Stubbraaten Johansen / Tanavassdragets fiskeforvaltning

– Forhandlingene har tatt altfor lang tid. Finland er mest tjent med dagens avtale, sa leder for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), Helge Samuelsen, til bekymrede laksefiskere i Karasjok.

Siden 2012 har Norge prøvd å få på plass en ny avtale med Finland om Tanavassdraget. Både finske og norske forskere har for lengst slått alarm om situasjonen til Tanas villaks.

– Finland kjøpte ingenting av det vi prøvde å vise dem i 2012.

Helge Samuelsen viser fram hva de har jobbet med i TF

Leder for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) Helge Samuelsen har tro på at Norge og Finland om få uker vil være enige om hvordan laksefisket skal reguleres.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Sa Samuelsen og kunne avsløre for lokale lakseentusiaster i Karasjok og Tana at detaljene i den nye avtalen nå sannsynligvis vil være på plass innen få uker.

Fangstene falt drastisk

Tanavassdraget med sideelver har totalt hatt nesten like store fangster av laks som alle de andre laksevassdragene i Norge tilsammen.

I 2004 kom det et vendepunkt.

Den norske delen av fangsten gikk ned fra over 80 tonn i 2004 til litt over 30 tonn.

Siden da har det kun vært ett år der fangsten har vært over 50 tonn.

(Saken fortsetter under bildet.)

Gytelaks i en sideelv av Tana

Dersom flere av disse får gytt mener forskere at potensialet til Tanavassdraget er mangedobling av antall laks.

Foto: Narve Stubbraaten Johansen / Tanavassdragets fiskeforvaltning

Norge satte press på Finland

Tidligere i år tok Norges klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft kontakt med den finske regjeringen og satte press på Finland ved å si at dersom de pågående forhandlingene ikke blir prioritert, så vil avtalen sies opp i utgangen av 2015.

Politisk er Norge og Finland enige. Det er tolv punkter som skal oppfylles.

Deriblant:

 • De svake laksebestandene skal tas spesielt hensyn til
 • Redusere fangsten med 1/3
 • Fordelingen av fangsten skal være 2/3 til Norge og 1/3 til Finland
 • Felles system for fangstrapportering
 • Lokalbefolkningens tradisjoner skal legges vekt på

Utsatt for hardt fiske

Biolog og rådgiver i TF, Narve Stubbraaten Johansen, forklarer at det er laksen som skal opp i de øvre delene av vassdraget som er hardest rammet.

Den laksen fiskes nemlig på både i havet, fjorden, hele hovedelva Tana, og i selve elva de skal til.

(Saken fortsetter under bildet.)

Narve Johansen viser hvordan antall fiskdøgn på norsk side av Tana har gått ned

Biolog og rådgiver i TF, Narve Stubbraaten Johansen, viser hvordan antall fiskdøgn på norsk side av Tana har gått ned i takt med at det har blitt mindre laks.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Flere har tatt til ordet for å redusere trykket fra garnfisket i særlig nedre deler av vassdraget.

– Det er mange som kaller drivgarn for «den store stygge ulven», og det er den jo for de store laksene som skal opp til Karašjohka og Iešjohka, som kommer under drivgarnsesongen, forklarer Johansen.

Samtidig er fisketrykket fra finske turistfiskere blitt formidabelt. For noen år siden ble den finske delen av fangsten større enn den norske, til tross for at kun 1/3 del av vassdraget er i Finland.

Edvard Nordsletta på laksemøte i Karasjok

Edvard Nordsletta (nærmest) er en av de lokale fiskerne. Han sier at det er på tide at Karasjokværinger og Tanaværinger prøver å skjønne hverandre, i stedet for å krangle om hvem som er skyld i nedgangen i laksefisket, og i stedet slå ring om laksestammene.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Frykter det kan være for sent

Under høstens valgkamp kom det fram at lokale politikere i Tana ikke tror på forskerne.

En av de lokale fiskerne med rett til å fiske garn er Edvard Nordsletta fra Karasjok. Han er redd for at de som fisker i nedre deler av vassdraget ikke vil se nedgangen i laks før om ytterligere ti år.

– Og da kan det være for sent. Vi må se på om det er mulig å begrense antall redskaper, sier han til NRK.

Hans Erik Varsi og Helge Samuelsen

I 2017 skal den nye avtalen om fiskeforvaltning for Tanavassdraget tre i kraft, etter at det er utsatt tre ganger. TF-leder Samuelsen sier det kun er noen få ting forhandlingsdelegatene fortsatt er uenige om. Til venstre i bildet er TF-direktør Hans Erik Varsi

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Korte nyheter

 • Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

  I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

  Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

  – Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

  I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

  – Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

  Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

  – I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

  Reinsdyr i Hammerfest sentrum
  Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK
 • Valgmanntallet i sør har økt med 991 personer

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer.

  Sametingets valgmanntall er teller 23.488 personer.

  Det melder Sametinget i en pressemelding.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap) i pressemeldingen.

  Det velges 39 representanter til Sametinget.

  Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021–2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater.

  Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3.904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025–2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet.

  Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Tom Sottinen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Ávjovárri massá mandáhta Lulli-Norgii

  Sámedikki válgajienastuslohku lassána ja dál leat 23 488 olbmo jienastuslogus. Ođđa logut čájehit ahte mandáhtajuohku rievdá boahtte válgaáigodagas, Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii.

  Dát bohtet ovdan preassadieđáhusas Sámedikkis.

  Áigodagas 2021-2023 lea Sámedikki válgajienastuslohku lassánan 2943 olbmuin, ja geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje jienastuslogus 23 488 olbmo.

  – Lean duhtavaš go jienastuslohku lassána. Dát čájeha ahte olbmuin lea beroštupmi ja dáhttu searvat sámediggeválgii, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

  Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa. Buot Sámedikki 39 áirasa galget juogaduvvot válgabiirriide. Galle olbmo leat válgabiirres jienastuslogus geassemánu 30. beaivvi 2023 mearrida áirrasjuogu boahtte sámediggeválggas 2025:s.

  Ávjovári válgabiirres leat válgaáigodagas 2021-2025 čieža mandáhta, muhto massá boahtte válgaáigodagas ovtta mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii, mas leat guhtta mandáhta dán válgaáigodagas. Ávjovári válgabiirres leat Kárášjoga, Guovdageainnu ja Porsáŋggu gielddat. Geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje válgabiirres 3904 olbmo čálihan iežaset jienastuslohkui, mii lea 135 olbmo lassáneapmi jagi 2021 rájes.

  Válgaáigodagas 2025-2029 lea Ávjovári válgabiirres guhtta mandáhta ja Lulli-Norgga válgabiirres čieža mandáhta.

  Lulli-Norgga válgabiire geassemánu 30. beaivvi 2023 loguid mielde stuorámus válgabiire, go das leat 5268 olbmo jienastuslogus. Lulli-Norgga jienastuslohku lea lassánan 991 olbmuin 2021 rájes.

  Lulli-Norgga válgabiirres leat muhtun gielddat Møre ja Romsdal ja Innlandet fylkkain, ja dasto Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold ja Telemark, Viken ja Oslo fylkkat.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen