Hopp til innhold

Jođiha boradanbáikki Thaieatnamis

Eino Nuorgam vuvddii buot bohccuid ja álggahii baicca boradanbáikki guhkkin eret galbma skábmamáilmmi. Thaieatnamis son návddaša lieggasa, muhto váillaha sámi čábbodaga

Satay-spyd

(Vuorkágovva)

Foto: Opplysningskontoret for kjøtt

Galbma, sevdnjes skábma Sámis ii geasut su. Eino Nuorgam Gámasmohkkis eret, moadde miilla eret Gáregasnjárggas, lea badjel guhtta jagi orron Thaieatnama lieggasis.

Ášši doaimmaha Simmona Máhtte.


Ja čáppa dálki lea ge su mielas buot buoremus doppe.
- Buollašis lađđasat bohtanit ja bávččagit, dat ii leat nu soma. Muhto dáppe in bálljo fuomáš dan.

Lossa bargu
Sámis son vuvddii iežas ealu, ja Thaieatnamis Jomtien gávppogis son ges ostii boradanbáikki maid odne jođiha. Muhto ii dat ge leat nu álkes doaibma.
- Vilges olbmuide lea viehka váigat jođihit dákkár báikki, ii oba gánnát ge. Háliidivččen eret dán hommas, go dasa lea nu čadnon. Juohke beaivvi ferte leat das, ii ge bálljo beasa gosage vuolgit, lohká son ja lasiha ahte lea gal soma go sápmelaččat lávejit finadit su restaurantas.

Sámi čábbodat
Son áibbaša gaskkohagaid ruovttoluotta sápmái, ja juohke geasi lea son ruovttoguovlluin golbma mánu.
- Sámi geassi ja čakča leat nu čábbát, muhto skábman fas háliidan lieggasii.

Korte nyheter

 • Syv av ti har tillit til politiet i Nordland

  72 prosent av innbyggerne har høy eller svært høy tillit til politiet, ifølge Innbyggerundersøkelsen for 2022.

  Tilliten varierer noe fra politidistrikt til politidistrikt, men det overordnede hovedbildet er det samme: de fleste har høy tillit til politiet.

  I Nordland har innbyggerne 71 prosent tillit til politiet, og kommer mellom Trøndelag som har størst tillit og Finnmark som har minst.

  I undersøkelsen kommer det også fram at en liten andel oppgir at deres tillit har gått litt ned. Den negative utviklingen finner de i alle politidistriktene.

  – Det er kanskje ikke så overraskende etter et krevende år for norsk politi, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NTB.

  – Tillit er en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt, og ikke noe vi kan ta for gitt, men må jobbe for hver dag. Å finne én hovedårsak til at vi ser en nedgang er vanskelig, fordi svarene er sammensatt, sier politidirektøren videre.

  I undersøkelsen oppgir 60 prosent mer enn én grunn til at de har fått lavere tillit.

  Tre kategorier peker seg ut: Hvordan innbyggerne oppfatter politiets kapasitet og håndtering, enkeltsaker som har fått mye oppmerksomhet og en generell oppfatning av politiet.

  I undersøkelsen står det også at synlig politi i gatene oppfattes som viktig for folk. Men 14 prosent av innbyggerne i Nordland mener de ser politiet sjelden og er misfornøyd med det.

  Likevel er andelen av de som føler seg trygge når de ferdes ute alene på kveldstid nest størst i Nordland, og ligg på 82 prosent. Det er bare Finnmark som føler seg mer trygg, og ligg på hele 84 prosent.

  Politibetjent i uniform
  Foto: Heiko Junge / NTB
 • Finlands president signerte Nato-pakta

  Finlands president Sauli Niinistö signerte torsdag Nato-pakta, som gjer at landet er i ferd med å bli medlem av forsvarsalliansen, melder Reuters. Ungarn og Tyrkia er dei einaste Nato-medlemmane som enno ikkje har godkjent medlemskapen, men dei har sagt dei vil gjere det snart.

  Finlands president Sauli Niinistö signerer Nato-pakten
  Foto: MARKKU ULANDER / AFP
 • Fratatt førerkort etter farlige forbikjøringer

  Politiet i Nordland melder at en lastebilfører ble stanset i Troms og er har fått førerkortet sitt beslaglagt.

  Det skjer etter et trafikkuhell med to biler på E6 ved Bjerkvik torsdag ettermiddag.

  Uhellet skjedde etter at en lastebil kjørte forbi flere bil.

  – Møtende bil måtte bråstoppe for å hindre sammenstøt med lastebilen. Men bilen ble påkjørt av bilen som bak, skriver Nordland-politiet på Twitter.

  Ingen personer ble skadet.

  Lastebilen ble seinere stanset av politiet i Troms. Etterforskning av saken er startet.