Jiekŋa

Maŋeščavčča dahje skábman de davvi guovlluin čatná čáziid.

Høstbilde
Foto: Mikkel Sara / NRK

Maŋeščavčča dahje skábman čatná jávrriid ja jogaid. Iešjávrri (Finnmárkku stuorámus jávrri) ii čana dahje galmme ovdalgo juovlamánu nuppelogádis, muitalii Mathis A. Sara. Jávri dahje jaska čáhci galbmo bajil.

Ovttaijagalmma lea vuosttaš idja maŋŋá go joga lea čatnan. Ja guovtteijagalmma lea gis nubbi idja. Golmmaijagalmman gal sáhtte jo vaikko heasttain vuodjit.

Geahča maiddái Suosat

Gáldut: Nils Turi ja NRK Sámi Radio dálketearbmajoavku.