Hopp til innhold

Jerv gikk nesten Norge på langs

Vandringen på 125 mil er den lengste som er registrert noen gang - fra Tana i Finnmark til Skjåk i Oppland.

Jerv

Jerven vandret 125 mil i luftlinje. Dette er ikke den omtalte jerven.

Foto: BBC

Jerven, som har fått navnet Ind2869, ble registrert i mai 2013 i Tana. Året etter, i januar og april, befant han seg helt nede i kommunene Skjåk og Luster.

Dette er en vandring på 125 mil i luftlinje, og er dermed en ny rekord.

Det skriver Forskning.no.

Morten Kjørstad

Morten Kjørstad, leder i Rovdata, forteller at dette er den lengste vandringen som har blitt registrert.

Foto: Rovdata

– Dette er den lengste vandringen av en jerv vi noen gang har registrert. Den forrige rekorden tilhørte en hannjerv som tilbakela 80 mil i luftlinje fra Kiruna i Sverige til Alvdal i Hedmark, som jo i seg selv er imponerende langt. Han må nå se seg grundig slått, med 45 mil, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Fulgte DNA-sporet

For å kunne dokumentere en slik vandring, må det samles biologiske prøver fra jerv.

I mai 2013 ble det funnet en hårprøve i Tana kommune, som viste seg å stamme fra hannjerven. I januar 2014 ble samme jerv påvist gjennom funn av en prøve i Luster i Sogn og Fjordane, og i april samme året ble den påvist i Skjåk i Oppland. Dette er også de foreløpig siste funnene av dyret.

– Vi vet ikke om jerven fortsatt er der den var i fjor vår eller om den har vandret videre. Vi vet heller ikke om den fortsatt er i live, Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Kan tilbakelegge store avstander

Ifølge nettstedet er det kjent at store rovdyr i Skandinavia kan tilbakelegge store avstander på kort tid, også på tvers av landegrenser.

Unge jerver kan vandre langt på leting etter sitt eget territorium. Alderen på Ind2869 er foreløpig ikke kjent.

Rovdata vil fortsette å følge denne og andre jervers bevegelser gjennom innsamling ac hår og ekskrementer for DNA-analyser.

Korte nyheter

 • Nuvttá biebmu skuvllas Vikenis

  Nuvttá borramuš buot joatkkaskuvlla oahppiide, ja nuvttá geassebusse mánáide ja nuoraide Akershusas.

  Nu šaddá maŋŋá go Sosialistalaš Gurutbellodat, Ruoksat, ja birasbellodat Ruoná leat soahpan fylkkabušeahta Vikenis Mátta-Norggas.

  Dássážii leat geahččalanortnega bokte 58 skuvllas Vikenis beassan nuvttá boradit skuvllas. Čavčča rájes lea lohku 40 000 oahppi.

 • Šaddat eambbo áicilat vuojedettiin

  Čiežas juohke logát vuoddjis oaivvildit ahte hárve dahje eai goassige eappargahte čalmmis go leat vuodjimin. 84 proseantta oaivvilda gis ahte eará vuoddjit dat eai nagat oaidnit mii dáhpáhuvvá johtolagas, čájeha guorahallan.

  Stáhta geaidnodoaimmahat bidjá danne dán geassái kampánjja johtui mas fuomášuhttet vuoddjiid leat áicilat johtolagas. Juohke goalmmát jápmin johtolagas vuolgá das go vuoddji ii leat doarvái áicil leamaš.

  Mobiltelefon i bil
  Foto: Omar Al-Ghosson / Unsplash
 • Girku áigu oahppat

  Norgga girku lea dál gávnnaheamen mo girku galgá čuovvolit Duohtavuođa ja soahpahankomišuvnna raportta.

  Girkoráđi jođiheaddji Kristin Gunleiksrud Raaum lohká iežaset dál ovddasguvlui áigut guldalit ja oahppat, oaidnit maid raporta árvala go dá guoská buohkaide. Vearrivuohta ferte gul boahtit oidnosii ja sii fertejit váldit dan alcceseaset.

  Buot bargit ávžžuhuvvojit maid čuovvut e-kurssa dás, dieđiha girku ođasčállosis.

  Kirka Tromsø
  Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK